Exclusiv interjú Prof. Dr. Stumpf Istvánnal Tokaj jövőjéről

Prof. Dr. Stumpf István, a politikatudományok kandidátusa ez év február 1-től a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos, nem mellesleg a Tokaji Borlovagrend elnöke is egyben. Őt kérdeztük azokról a fejlesztési elképzelésekről, melyek új távlatokat nyitnak a Tokaji Borvidék előtt.

Sárospatak rangja ismét megerősödik

A hírek szerint a kormány jelentős összegeket invesztál a zempléni körzet, a Tokaji borvidék második aranykorának létrehozásába. Hogyan körvonalazódik ez az elképzelés?

1650 óta nem volt olyan mértékű intellektuális beruházás a régióba, mint ami most indul. Amikor Lórántffy Zsuzsanna 1651-ben behívta Comenius Jánost, akkor történt utoljára oly mélyreható változás, ami Patakot a pedagógia fellegvárává tette, ami az iskolavárossá válását kiteljesítette, ami olyan karaktert adott a városnak, olyan tradícióval ruházta fel, amit nem lehet megkerülni. Úgy gondolom, hosszú időn keresztül a magyar nemzet sajnos elhanyagolta ezt a régiót. Végre most eljött az ideje annak, hogy ezt az adósságot törleszteni tudjuk. A Magyar Parlament úgy döntött, hogy idén augusztus elsejétől létrejön egy új felsőoktatási intézmény, a Tokaj-Hegyaljai Egyetem.  Ez úgy fog megvalósulni, hogy a Sárospataki Campus kiválik az Egri Eszterházy Károly Egyetemből, és erre a campusra, mint bázisra fog ráépülni ez az új egyetem.

A Sárospataki Campus kiválik az Egri Eszterházy Károly Egyetemből

Mi a fő funkciója ennek az új egyetemnek?

Ennek legfontosabb célkitűzése az, hogy a szőlész-, borász képzés egyik zászlóshajója legyen nemzetközi összehasonlításban is úgy, hogy egyben a Tokaji Borvidék nimbuszát erősítse. Ide kívánunk hívni elismert külföldi oktatókat, professzorokat, miközben természetesen szeretnénk felhasználni a hazai borász társadalmunk intellektuális kapacitását is egy olyan sajátos képzési rendszer létrehozásával, amely teljesen egyedi, és amely sehol máshol nem érhető el. Az elméleti tudás-bázis a praktikus képzéssel, a gyakorlati képzéssel itt hitünk szerint a világ egyik legjobbjának nevezhető terroirján, kapcsolódva egyben a borvidék tradícióival egy egészen egyedi komplexumot tud elképzeléseink szerint egybegyúrni.

Cél hogy az egyetem a borász képzés egyik zászlóshajója legyen

Mire fog alapozódni ez az új felsőoktatási létesítmény?

Ennek egyik bázisa a Lórántffy Intézet lesz, amelyet Dr. Molnár Péter a tokaji Patricius Borház jelenlegi birtokigazgatója, a Tokaji Hegyközségi Tanács elnöke fog vezetni. A másik bázisa a Comenius Intézet lesz, melynek minden valószínűség szerint Bolvári-Takács Gábor lesz az egyetemi rektora, aki a Comenius Társaság elnöke, a Zempléni Múzsa főszerkesztője, jelenleg a Táncművészeti Egyetem rektora. Összességében nagyon sok mindenben kell még tovább lépnünk és építkeznünk, de a lényeg, a két bázis-intézmény már nyilvánvalóan így fog összeállni. Nagy örömmel vettük, hogy Monok István akadémikus, az Egyetemi Könyvtár Főigazgatója, a Tokaj-Hegyalja Egyetem professzora lesz. A művelődéstörténetnek, a szellemtörténetnek, a bor kultúrtörténetének nemzetközileg ismert kutatójaként méltó módon fogja képviselni és tovább építeni Tokaj-Hegyalja és Sárospatak kultúrtörténeti értékeit.

A Grand Tokaj ültetvénye a Szarvas-dűlőben

 Az egész tokaji térségbe is átsugárzik majd ez a megújulás, Tokaj hervadozó főterébe is végre élet költözhet?

Megkaptuk a Grand Tokajnak is a 100%-os tulajdonjogát, így összeköthetjük az elméleti képzést a gyakorlati termeléssel. Ezzel összességében olyan szinergiát tudunk teremteni a borász-képzés  valamint Tokaj-hegyalja jövője kapcsán, ami biztosítja a térség felemelkedését, a tokaji bor szerepének megerősítését, és a térség lakosságmegtartó erejét. Reményeink szerint a Tarcali Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet is az egyetemhez fog kerülni rövid időn belül, erről most még folynak a tárgyalások, véleményem szerint ennek az intézetnek az egyemen belül van a biztos jövője. Mindezen kívül két Tokaj-hegyaljai szakközépiskolát, technikumot is szeretnénk fenntartóként átvenni, hogy biztosítsuk hosszú távon az utánpótlást, a régió ifjúságának biztos jövőképét.

Végre eltűnik Tokaj főteréről a 70-es évek közepe óta ott pöffeszkedő stílustalan borzadály

Az a döntés született, hogy a Tokaj főterén álló ÁFÉSZ épületet lebontják, az állam megveszi az önkormányzattól, helyette a város hagyományos polgári épületeinek stílusában építünk egy új, a város főteréhez méltó házat, ez lesz majd a professzorok háza, ahol a külföldi vendég-professzorok lakhatnak majd olyan körülmények között, hogy átérezzék Tokajnak, ennek az emblematikus borvidéknek a szellemiségét. Ez a Wáberer program részeként fog megvalósulni.

Stumpf István pohárköszöntőt mond a májusi borlovag-avatást követően

Miből állnak a Wáberer program legfontosabb célkitűzései a térségre vonatkozóan?

A Wáberer programra előirányzott 150 milliárd forintból 56 milliárd érkezik Zemplénbe és a Tokaji borvidékre. Csaknem 100 program valósul meg a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program eredményeként a következő két évben az érintett 40 településen, ugyanakkor jelentősen fejlődik a térségi infrastruktúra is. A program a közúthálózat korszerűsítésén túlmenően jelentős mértékben fejleszti a bicikliút hálózatot is, úgy néz ki, hogy hamarosan körbe lehet majd kerekezni az egész borvidéket, biciklin el lehet majd menni egészen Kassáig. A kisvendéglátás megsegítése is a feladataink közé tartozik. Szeretnénk összehozni az infrastruktúra-újjáépítési programot egy intellektuális hálózati újjáépítési programmal.

A borvidék minden települése profitál a fejlesztési keretből

Évtizedeken át leépülőben volt ez a térség, olyan hagyományos borvidéki mezővárosokban, ahol az ötvenes-hatvanas években még egy-egy gimnáziumi évfolyamra 100-as létszám volt jellemző, ma már csak 10-20 diák jár. Alkalmas lesz ez a program az elvándorlás megakadályozására?

Egy olyan világban, ahol a nemzeti autonómia és a nemzeti kultúra megvédése kulcskérdés, a nemzeti szuverenitás alapvető fontosságú, ott kell, hogy legyenek olyan iskolák, melyek a nemzeti kultúrához való szerves viszonyulást úgy tudják visszaadni, hogy kapcsolódik a hagyomány és az innováció Ezt próbálja ez az egyetem megteremteni. Még soha nem volt ilyen mértékű intézményes jelenlét ebben a térségben, ösztöndíj-programokat dolgozunk ki, hogy a 27 település legtehetségesebb gyerekeit idehozzuk, ha érdekli őket az a tantárgy-struktúra, amelynek részesei lehetnek. Közös programokat akarunk velük építeni, megkeressük az önkormányzatok vezetőit, hogy milyen szakemberekre van szükség a térségben, ehhez igyekszünk majd alakítani a szakmai és duális képzéseinket, vagyis mindent igyekszünk megtenni, amit ennek a borvidéknek az érdeke diktál. Szeretnénk az itt élők előtt egy új horizontot nyitni, hogy érezzék jelenlétük fontosságát, növeljük önbizalmukat, hitüket a tokaji termőtájban és a térség jövőjében.

(Dékány Tibor)