Médiaajánlat

Érvényes 2016. október 1-től visszavonásig

Technikai adatok

Kifutó méret:215×307 mm
Vágott méret:210×297 mm
Tükörméret:180×252 mm
Nyomtatás:borító: 200 gr. műnyomó, lakkozva
belív: 100 gr. műnyomó
Raszter:60 (150 lpi)
Kötészet:irkafűzés

Elektronikus formátumban történő anyagleadás esetén ai, eps, fh10, cdr kiterjesztésű fájlokat tudunk fogadni vektorosan vagy eps, tif, jpg kiterjesztésű fájlokat 300 dpi felbontással. Proofot minden esetben kérünk.

Hirdetési árak

PozícióMéretÁr
B IV215×307 mm715 000 Ft
B II-III215×307 mm635 000 Ft
1/1 oldal215×307 mm480 000 Ft
1/1 oldal meghatározott helyre215×307 mm559 000 Ft
1/2 oldal álló87 x 252 mm350 000 Ft
1/2 oldal fekvő180 x 126 mm350 000 Ft
1/2 oldal átfutó430 x 150 mm550 000 Ft
1/3 oldal álló56 x 252 mm270 000 Ft
1/3 oldal fekvő180 x 84 mm270 000 Ft
2/3 oldal tükör118 x 168 mm380 000 Ft
1/4 oldal álló87 x 126 mm195 000 Ft
1/4 oldal fekvő180 x 63 mm195 000 Ft
1/4 oldal átfutó430 x 75 mm325 000 Ft
1/6 oldal álló56 x 126 mm115 000 Ft
1/6 oldal fekvő180 x 42 mm115 000 Ft
Apróhirdetés tükör56 x 40 mm50 000 Ft
2/1 oldal430 x 307 mm870 000 Ft
2/1 oldal meghatározott helyre430 x 307 mm895 000 Ft
Behúzás51 Ft/db
Beragasztás64 Ft/db

PR-cikk, rovattámogatás: kérjen egyedi ajánlatot.

A megadott hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák.

 

Nyomtatott megjelenés 2022-ben

Hirdetés
megrendelése
Anyagleadás
(digitális)
Megjelenés
1-2. szám01.28.02.04.02.18.
3-4. szám04.01.04.08.04.22.
5-6. szám05.27.06.03.06.17.
7-8. szám08.12.08.19.09.02.
9-10. szám09.30.10.07.10.21.
11-12. szám11.05.11.12.11.26.

 

Banner

Desktop bannerMéretAV *Rotációs **Fix ***
Felső óriásbanner970×25024 Ft120 000 Ft240 000 Ft
Középső nagy banner728×9012 Ft60 000 Ft120 000 Ft
Jobb hasáb 1300×60018 Ft90 000 Ft180 000 Ft
Jobb hasáb 2300×25012 Ft60 000 Ft120 000 Ft
Jobb hasáb 3300×25012 Ft60 000 Ft120 000 Ft
Interstitial500×400N.A.N.A.N.A.
Peeloffkötetlen méretN.A.N.A.N.A.
Stickykötetlen méretN.A.N.A.N.A.

 

Mobil bannerMéretAV *Rotációs **Fix ***
Mobil 1300×25012 Ft60 000 Ft120 000 Ft
Mobil 2480×24016 Ft75 000 Ft160 000 Ft
Mobil interstitial320×480N.A.N.A.N.A.

Partner logójának feltüntetése 30.000 Ft/hét.

Az árak listarak és ÁFA nélkül értendőek. Érvényesek újabb árlista kiadásáig.

* Megjelenésenkénti nettó listaár
** A hirdetés egy hétig fut más hirdetésekkel rotálva
*** A hirdetés kizárólagosan fut a lefoglalt időpontban

További felvilágosítás

Telefon: 0630-691-0043
hirdetes@borespiac.hu

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A Bor és Piac Kft. (a továbbiakban kiadó) által gondozott lapok és oldalak hirdetéseinek megrendelése egyben a kiadó Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg annak változásairól írásban nem értesíti partnereit.

I. Megrendelés

1. A kiadó a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban fogadja el.
2. A felek között hirdetési szerződés jön létre, ha a kiadó a megrendelést annak keltétől számított 5 munkanapon belül vissza nem utasítja, illetőleg, amikor a megrendelésről visszaigazolást küld. A megrendelésről a kiadó visszaigazolást kifejezetten csak a megrendelő írásos kérésére állít ki.
3. A kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a kiadó a megrendelés egy részét már teljesítette.
4. A hirdetési szerződésre a médiaajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A kiadó a szerződésben csak a megrendelő által megjelölt kedvezményeket tudja jogosultság esetén biztosítani. A kedvezmények mértékének nem vagy téves megjelölése a kedvezmények meg nem adását vonja maga után.
5. A megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a kiadó a mindenkori érvényes médiaajánlat alapján a megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.
6. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez mintát kell csatolni. Az ilyen megrendeléseket kizárólag csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha azt a kiadó írásban visszaigazolta.

II. A hirdetések és a szerződés lebonyolítása

1. A kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat a megrendelőre hárítja.
2. Abban az esetben, ha a megrendelő hirdetését nyomdakészen juttatja el a kiadóhoz, a hirdetés sajtóhibájáért a kiadó nem vállal felelősséget.
3. A nyomdakész formában megküldött hirdetéshez a Kiadó minden esetben proofot kér. Amennyiben a megrendelő nem küld proofot, a színhibából eredő reklamációt a Kiadó nem fogadja el.
4. Az olyan sajtóhibák, amelyek a kiadó mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a kiadóval szemben semmilyen kártérítési igényt.
5. Korrektúralevonatok és színnyomatok csak a megbízó írásos kérésére készülnek. A felmerülő költségek minden esetben a megrendelőt terhelik. Ha a próbanyomatok elfogadása nem történik meg határidőre, a kiadó a hirdetés kinyomtatásához szükséges engedélyt megadottnak tekinti. A hallgatás minden esetben a nyomtatási engedély megadását jelenti.
6. A kiadó a hirdetéseket a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, lehetőség szerint figyelembe véve a megrendelő elhelyezési kívánságait, azonban a kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs erre vonatkozóan.
7. A kiadó a részére átadott hirdetési anyagokat a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
8. A hirdetések kinyomtatásánál a Kiadó garantálja a nyomtatási technológia feltételeitől elvárható minőséget. Ha a kinyomtatott hirdetés az előállítás technikai feltételeihez képest gyengébb minőségben vagy hibásan jelenik meg, a Megrendelőnek igénye lehet fizetési kedvezményre vagy a hirdetés újbóli leközlésére, de csak abban a mértékben, amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél csorbát szenvedett.

III. A megrendelések és hirdetések lemondása

1. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre, mellékletre, behúzásra vagy beragasztásra adott megrendelés visszavonása nem lehetséges. Ezt a határidőt a mindenkori érvényes médiaajánlat tartalmazza. Ha a hirdetési felületre a megrendelő mégsem tart igényt, a szerződésben megállapított díj teljes összegét akkor is ki kell fizetnie.
2. Abban az esetben, ha a médiaajánlatban meghatározott időpontokban a megrendelő nem bocsátja a kiadó rendelkezésére a megállapított nyomdai anyagokat, megállapodás szerint a mellékleteket, illetve befűzésre, beragasztásra kerülő lapokat, ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a kiadó fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és behajtására.
3. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.
4. A hirdetési szerződés három hónapos felmondási idő figyelembevételével mondható fel. A felmondási idő alatt az érvényes megrendelések teljesítendők a felmondási idő lejártáig. A megrendelő általi rendes felmondás esetén azonban a kiadó megvonhatja az I.4 pont szerint nyújtott kedvezményeket az első hirdetés megjelenésének időpontjára visszamenőleges hatállyal.
5. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.
IV. A megjelent hirdetések kifizetése
1. A megjelent hirdetésekről a kiadó számlát állít ki, amelyet eljuttat a megrendelő nevére. A megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését.
2. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációknak a megjelenést követő 8 napon belül van helye.
3. Késedelmes fizetés esetén a kiadó a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegével egyenlő késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a megrendelő többszöri felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a kiadó egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a megrendelő köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a kiadónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat, ezen felül köteles a kiadó által a I.4 pont szerint nyújtott kedvezmény pénzbeli ellenértékét – az első megjelenéstől számítottan – megtéríteni késedelmi kamattal együtt.
4. A megrendelő csak akkor jogosult a kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A kiadó és a megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a kiadó a Pesti központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.

 

Érvényes: 2019. április 11-től visszavonásig

 

Bozzai Zsófia ügyvezető igazgató