Számoljuk a költségeket a jövedelmező szőlőtermesztésért!

A szőlőtermesztés jövedelmezőségének csökkenése arra sarkallja a termelőket, hogy a termelés költségeit pontosan vezessék a szezon során. Annak érdekében, hogy az alig változó szőlő felvásárlási árak mellett is jövedelemzően tudjunk termelni, tisztában kell lennünk az egyes költségek egymáshoz viszonyított arányával.

A termelés során folyamatosan döntéseket hozunk. Már a szezon legelején, a metszés szervezésétől kezdve hatással vagyunk az azévi termesztés jövedelmezőségére. A metszés hatékonyabbá tételénél azonnal felmerülhet, hogy mennyivel gyorsabb, ha egy elektromos metszőollóra térek át, vagy a szálvessző kötözést is gépesítem, mindezzel megannyi munkaórát megspórolva. A sort folytathatnánk egészen a szüret szervezésével és lebonyolításával.

A szőlőtermesztés költségkalkulátor megalkotásánál végigvettük mindazon költségeket, melyek a termelés során felmerülhetnek, hogy minél pontosabb képet kapjunk a költségnemek egymáshoz viszonyított arányáról és a gazdálkodás jövedelmezőségéről. A kalkulátorban szereplő adatok több hazai gazdaság átlagos termelési költségeit tartalmazzák. Ezeket előre feltöltöttük. Gazdaságunk költségei ettől vélhetően eltérnek, ezért a megadott adatokat egyszerűen csak felül kell írnunk.

Első lépésben a gazdaságunk területét kell bevinnünk. Itt érdemes azonban fajtánkénti bontásban rögzíteni a költségeket. Kevés az olyan gazdaság, ahol csak egy fajtával vagy csak azonos korú ültetvénnyel dolgoznának. Gondoljunk csak bele, hogy egy 30 éves tőkehiányos Chardonnay-tól már nem azt a hozamot várjuk, mint egy 5 éves Kékfrankostól. Következésképpen a ráfordításaink sem lesznek azonosak a két fajtánál. A Chardonnay agrobiológiai sajátossága, hogy közepes termőképességű, fás betegségekre érzékeny, ezért az idős ültetvényekben a hozamok a legnagyobb gondosság ellenére csökkennek. A hajtásrendszer inkább terülő, mint felfelé törekvő, ezért a zöldmunkaigénye magas. Ugyancsak az alapadatoknál rögzítjük a szőlő felvásárlási árát, továbbá a tervezett idei termésátlagot. Ha a tavalyi év gazdálkodásának jövedelmezőségét szeretnénk kiszámolni, akkor a szüretelt mennyiséget és a tavalyi árat írjuk be. Fontos, hogy a kalkulátorban kg-mal számolunk és nem mázsával.

A kalkulátor kitöltését az élőmunka költségeivel folytathatjuk. Itt praktikusan a napszám költségeit igazítjuk gazdaságunk adataihoz. A középső oszlop a területteljesítmény, ahol a metszést példaként hozva 15 fő/ha napi teljesítmény szerepel. Ha elektromos metszőollóval dolgozunk, akkor ez a szám kisebb lesz, így a metszés költsége is követi azt. A mintagazdaságok adatai alapján a legnagyobb költségnem az élőmunka a szőlőtermelés során.

A gépi munka soraiban több alkalommal szerepel egy-egy munkaművelet. A gépi csonkázás egy ilyen költségnem. Ha száraz, aszályos nyarunk van és a termőhelyünk is vékony termőrétegű, úgy lehet, hogy csak egyszer kell csonkáznunk, ezzel szemben ha csapadékosabb a nyár és az ültetvény is vastagabb termőrétegű, ilyenkor két vagy három alkalommal is el kell végeznünk.

A növényvédelem szintén olyan része a kalkulátornak, ahol célszerű élni a fajtánkénti bontás lehetőségével. Jó példa a korai érési idejű, nagy felületen telepített Irsai Olivér, mely egy átlagos esztendőben 4 vagy 5 kezeléssel megvédhető, míg a Hárslevelűnél akár 7-8 permetezéssel is számolnunk kell, hiszen késői érésű, így lisztharmatra a bogyói hosszan fogékonyak. A növényvédőszerek kijuttatandó mennyiségére is figyeljünk, mert az olyan tág dózishatárokkal rendelkező készítményeknél, mint például a Delan® Pro – ahol 1,8 litertől 3 literig terjedhet a dózis – nagyon nem mindegy melyiket visszük be. Ez a költségeknél sokat jelent.

Arányaiban meghatározó a műtrágyázás költsége. Itt a telepítés előtti feltöltőtrágyázással nem számolunk, de a termőre fordulást követő évenkénti rendszeres alaptrágyázás és lombtrágyázás adatait rögzíthetjük. Az arányaiban már kisebb költségnemeket (úgymint üzemanyag, segédanyag, amortizáció, járulékok) követően a bevételi oldallal folytatható a kalkulátor kitöltése.

Itt a támogatásokat (pl.: AKG) adhatjuk meg, míg a terméshozamból származó bevételt a kalkulátor már magától számolja.

A  gombra kattintva megkapjuk a költségek %-os megoszlását, valamint a talán legfontosabb mutatókat is: „1 kg szőlő előállítási árát”, valamint az adott fajtánkra (vagy, ha az egész gazdaságunkra számoltunk, akkor az összes fajtánkra) vonatkozó jövedelmezőséget.

A kalkulációt az   gombra kattintva Excel formátumban le tudjuk menteni.

A kiértékelés

Jelentősen javíthatjuk a szőlőtermesztés jövedelmezőségét az élőmunka költségét érintő, ésszerűen meghozott döntésekkel. Az utóbbi években ez a költségnem növekedett a leginkább, sőt a problémát tetézi, hogy egyre nehezebb jó munkaerőt találni. Minden olyan megoldás a termelésben, ami részben kiválthatja az élőmunkát vagy annak hatékonyságát javítja, ugrásszerűen emel a jövedelmezőségen. Tény, hogy egyik-másik ilyen megoldás jelentős anyagi terhet ró a gazdaságokra, de a gyorsan emelkedő órabérekkel ezen befektetések megtérülése rövidül. A gazdaságokat járva szembesülünk azzal, hogy lassan kezd általánossá válni az elektromos kézi eszközök használata, így az akkumulátoros metszőolló, szálvessző lehúzó és kötöző gépek terjdenek, melyek alapjaiban rendezik át a metszés munkaszervezését és ütemét. Az előmetszők használata is terjedőben van, mellyel a letermett vesszők támrendszerből történő kihúzása is egyszerűsödik, nem csak maga a metszés. A kémiai vagy gépi törzstisztítók már általánosnak mondhatók, csakúgy mint a fiatal (még nem termő) ültetvények növekedési hengerrel történő védelme, hogy minél hamarabb lehessen kémiai gyomirtással „helyzetbe hozni” a fiatal szőlőt a gyomokkal szemben, mellőzve a kézi sarabolást, horolást. A fém támrendszereknél egyre többen használnak huzalkivetőket, ezzel jelentősen csökkentve a hajtások huzalpárok közé igazításának munkaóráját. Utóbbi segít egy egységes, vékonyabb lombfal kialakulásában a csonkázás után. A kombájnos bérszüretelés borvidékeinken terjedőben van a kisebb gazdaságok körében, mellyel nem kevés költség takarítható meg, nem beszélve a kézi szüret időben elhúzódó és sok idegeskedéssel járó munkafolyamatáról.

Abban bízunk, hogy kalkulátorunk segítségével a tervezés ésszerűbbé, költséghatékonyabbá válik, így hozzájárulhatunk, hogy gazdálkodásunk jövedelmezőbbé váljon.

www.defenso.hu >Kalkulátorok>Szőlészeti Menedzser