Méltó helye lesz a Szent Orbán ereklyének

Monok kis település a Tokaji Borvidéken. Bár borászati szempontból nem tartozik a legkiemelkedőbb térségek közé, mégis történelmi emlékekben rendkívül gazdag, mivel itt őrzik Szent Orbán pápa teljes csontereklyézetét, továbbá itt van Kossuth Lajos szülőháza is. Most a település 252 millió Ft.-os támogatásban részesült a Szent Orbán kápolna teljes felújítására.

A támogatás felhasználásáról a település polgármestere nyilatkozott az MR1 Kossuth rádiónak. Mint elmondta, már 2010, polgármesterré választása előtt bosszantotta, hogy megérkeznek a településre a turisták, Kossuth szülőháza előtt kiszállnak a buszból, majd negyedóra múlva beszállnak a buszba, a településből semmit nem látnak.

Amíg Kossuth szülőháza országos szintű vonzerőt jelent, addig a Szent Orbán teljes csontereklyézete világszintű érdeklődésére számíthat, hiszen ő a szőlészek, borászok, kádárok, korcsmárosok védőszentje világszerte. I. Orbánt 223-ban választották pápának, akkor, amikor a kereszténység még „ellenzékben” volt, vagyis állandó üldöztetések közepette élt. Nem is volt pápasága hosszú életű, hiszen 230-ban vértanúhalált szenvedett. Ő rendelte el, hogy a szentmiséken az áldozati bort arany-, vagy ezüst kehelyben mutassák fel, ennek is köszönhető, hogy a borászattal kapcsolatos foglalkozások védőszentjévé lett. Ünnepnapja a szőlő fejlődésének igen kritikus szakaszára esik, hiszen ilyenkor kezdődik általában a virágzás, amikor nagyon sok függ az időjárástól a jövendő termés mennyiségének kilátásait illetően.

I.Orbán pápa hamvai ismereteink szerint 849-ig pihentek a föld mélyén, akkor kiemelték csontjait, elkészítették ereklyéjét, melyet az elzászi borvidéken található Erstein kolostorának templomába helyezték el. Bár a legenda és a történelem gyökerei meglehetősen összefonódnak, ismereteink szerint az Andrássy grófok a XVIII. század során gyakran látogatták a pápát, és ilyenkor rendszeresen vittek neki kóstolót a tokaji termésükből. Andrássy István gróf 1771-ben azonban üres kézzel érkezett, és a pápa kérdésére elmondta, hogy az előző éves termés a korai mínuszoknak köszönhetően elfagyott. Erre XIV. Benedek pápa átadta részére a korábban Elzászban őrzött ereklyét, hogy a jövőben hasonló esetek elkerülhetők legyenek. Az ereklyét Andrássy István a monoki kastélyuk kápolnájában helyezte el Monokon, és a következő esztendőben semmi fagykár nem volt a borvidéken.

1906-ban az Andrássyék gyermekjóléti ligának ajándékozták a kastélyt, akkor a csontereklyézetet átvitték a monoki plébániatemplomba, és azóta ott őrizték. Most 252 m. Ft-ot nyert a település a kápolna felújítására, melynek végén a Szent Orbán ereklyét visszahelyezhetik majd az eredeti pompájában felújított kápolnába. Már egy korábbi borvidéki pályázatból kiépítettek egy 310 m.-es sétányt a Kossuth-háztól a templomba, mely egyébként a Széchenyi család temetkezési helye is egyben. Remélhetően a buszos turisták nem fognak visszarettenni ettől a kis sétától, ha már ilyen illusztris látnivalók várnak rájuk Monokon. (dékányT)