MATE-munkatársak kitüntetése a nemzeti ünnepen

Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem több munkatársának tevékenységét ismerték el állami és minisztériumi kitüntetésekkel.

A Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Kállay Miklós okleveles vegyészmérnök, professor emeritus, a Szőlészeti és Borászati Intézet nyugalmazott igazgatója, a Magyar Bor Akadémia alapító tagja, tiszteletbeli elnöke és Mohácsiné Dr. Farkas Csilla, az Élelmiszertudományi és Technológia Intézet Élelmiszerminőségi, -biztonsági és Táplálkozástudományi Központja Élelmiszer-mikrobiológia, -higiénia és -biztonság Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Altbacker Vilmos etológus, az MTA doktora, a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet Természetmegőrzési Tanszékének egyetemi tanára és Dr. Stettner Eleonóra, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet Matematika és Modellezés Tanszékének egyetemi docense.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Dr. Róna Tamás főrabbi, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület elnöke, a MATE címzetes egyetemi tanára.

Az agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta Dr. Kosáry Judit professor emerita részére, a hazai agrár-felsőoktatásban több évtizedes, magas szintű a szerves és biokémia oktatásában és kutatásában kifejtett áldozatos munkájáért és iskolateremtő tevékenységéért, valamint Dr. Váradi Mária, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet Központi Környezet- és Élelmiszertudományi Kutatóintézet nyugalmazott tudományos osztályvezetője részére, az élelmiszeripar és mezőgazdaság területén alkalmazható analitikai műszerek fejlesztéséért, valamint az élelmiszer-tudományi kutatások szervezéséért, irányításáért.

Az agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát adományozta Dr. Mézes Miklós, az Élettani és Takarmányozástani Intézet intézetigazgató-helyettese részére, az agrár-felsőoktatásban végzett magas színvonalú iskolateremtő oktatói munkájáért, valamint az egészséges és biztonságos élelmiszer-alapanyag előállítás területén betöltött szerepéért.

Az agrárminiszter a Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozta Dr. Zsarnóczay Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának nyugalmazott egyetemi docense, a MATE Élelmiszertudományi Doktori Iskola témavezetője részére, a húsipari kutatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, az élelmiszeripari kutatás-fejlesztésben, valamint a szakmai utánpótlásban, tehetséggondozásban kifejtett magas szintű tevékenységéért.

(Forrás: MATE)