Sikeresen zárult a DUNAVIN projekt

A projekt átfogó célja a Duna két oldalán működő szlovákiai és magyarországi borászatok együttműködésének fejlesztése és fenntartható működésének elősegítése volt.

Közvetlen célként tűzték ki a borászatok összefogásának, közös piaci megjelenésének erősítését és a határmenti régió borainak, borászatainak népszerűsítését, képzését, fejlesztését. A projekt magyarországi vezető partnere a MATE Szőlészeti és Borászati Intézete, szlovákiai partnere a SZKALA Borászok és Szőlészek Polgári Társulása volt.

A célok elérése érdekében a következő tevékenységeket valósították meg a magyar oldalon:

Piackutatás

Meglátogatták a Duna magyar és szlovák oldalán működő borászatokat és interjúkat készítettek a borászokkal. Ezen túlmenően kérdőíves felmérést készítettek mind a borászatok, mind a borfogyasztó célközönség bevonásával. Ennek eredményeként visszakaptak 216 kérdőívet, amiknek a fő üzenete az volt, hogy a borászatok nyitottak a határmenti együttműködésre, főként a közös szakmai és borpromóciós rendezvények területén. A legtöbb borászat (főként a kisebbek) számára a helyben értékesítés élvez prioritást, ezért komoly igény mutatkozott a vendéglátás és a szálláshelyfejlesztés lehetőségei iránt, ez találkozott a fogyasztói oldal igényeivel is.

A fentiek erős érzékenységet, kitettséget mutatnak a vírushelyzettel összefüggésben, ezért célszerű lenne növelni az online értékesítést, ami jelenleg mellőzött. Térségi összefogással megfontolandó lenne egy régiós webshop fejlesztése, és egy régiós nagykereskedés kialakítása is.

Tanulmánykészítés és online ismertető anyagok elkészítése (YouTube videók és PowerPoint prezentációk)

A határokon átívelő szakmai kapcsolatok erősítése mellett kiemelt fontosságú volt a 175 borminta vizsgálata, tudományos eredményeinek disszeminálása, amelyhez nagy örömmel adott szakmai támogatást a MATE Szőlészeti és Borászati Intézete. A Dunavin Borünnepen debütáló rövidfilmek segítségével az érdeklődők tájékozódhattak a borászati technológiákról, a bio szőlőtermesztés és borkészítés jelentőségéről, a borok érzékszervi összehasonlításáról a Duna két oldaláról és a piackutatás eredményeiről, valamint a borpiac, a bormarketing és a borturizmus jelentőségéről a Duna mindkét oldalán. Ugyanezen négy témában készültek el a 20-20 oldalas tanulmányok is.

Borászati és IKT eszközök beszerzése

A vezető partner a projekt lebonyolításához tíz darab monitort, öt darab laptopot és egy projektort szerzett be.

Rendezvények (Duna-menti borok versenye, Duna-menti borok tavaszi borünnepe)

A rendezvényekre 2021. június 24-25-én került sor. A borverseny és a borünnep is nagy érdeklődésre tartott számot. A borversenyre a határ két oldaláról 123 minta érkezett, a négy szakmai bizottság mellett egy díszvendégekből álló VIP bizottság bírált. A díjazott borok okleveleit a 25-ei borünnep megnyitóján adták át, ahol az érdeklődő borászatok, a gasztronómia és a turizmus képviselői is megkóstolhatták a régió borait. A MATE Budai Campusán mintegy 150 fő magyarországi és szlovákiai vendég részvételével és 40 magyar és szlovák kiállítóval került sor a borünnep megrendezésére.

Átfogó médiakampány: Online és nyomtatott sajtóanyag jelent meg a Bor és Piac borászati szakmai magazinban, az áprilisi lapszám a DUNAVIN projektre lett hangolva. Bemutatkoztak magyar és szlovákiai borászatok, a következő lapszámban pedig megjelentek a borversenyen szereplő legjobb tételek. Emellett a futó rendezvények hirdetései is megjelentek. A projekt eredményei megjelentek egy turisztikai (turizmusonline.hu) és egy megyei lapban (kemma.hu) is, valamint más marketing és márkaépítés témájú online portálon is (markamonitor.hu).

Szlovák oldalon megvalósult tevékenységek:

Rendezvények (Duna-menti borok nyári ünnepe, Szakmai workshop), Átfogó médiakampány

A szlovákiai partner (SZKALA) szervezésében a szakmai workshopra a Covid-rendelkezések miatt online módon került sor 2021. május 27-én. Az eseményre 73-an regisztráltak, a 4 előadás a projekt 4 fő témakörének szakmai anyagait taglalta. 2021. augusztus 6-án került sor a garamkövesdi Kultúrházban a Nyári Borünnepre, ahol több mint 20 szlovákiai és magyarországi borászat mutatta be a borait, a kisteremben pedig folyamatosan vetítették a projekt 4 kisfilmjét.

A médiakampány fő partnerének a Wynfield s.r.o.-t választották, amely cég a szlovák Vinotéka Magazin tulajdonosa. A Vinotéka Magazinban és a Sady a Vinice magazinban tudósítottak a projektről, illetve számos regionális lapban és az online térben jelentek meg hírek, tudósítások a két oldal borászatáról és a Dunavin projekt tevékenységéről. A szlovákiai partner feladatköréhez tartozott a projekt releváns anyagainak fordítása és a rendezvények tolmácsolása is, mely folyamatos munkát jelentett a megvalósítási időszakban. A Duna két oldala valaha jóval szorosabb szálakkal kötődött össze, mint manapság, gazdaságilag, kulturálisan, szakmailag egyaránt. A Dunavin projekt hozadéka, hogy a folyamat felgyorsul, illetve hogy a dél-szlovákiai borok ismertté válnak a Dunától délre is, erősödik a borturizmus és a szakmai együttműködés.

A projekt honlapjai:

https://budaicampus.uni-mate.hu/hu/dunavin

www.skhu.eu

www.rdgevtc-spf.eu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A jelen írás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.