A „Green Deel” következményei a borágazatra

Az Európai Unió igen ambiciózus terveket fogalmazott meg a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban, melynek értelmében az európai kontinens 2050-re elérné a nulla CO2 kibocsátást. Ennek a tervnek továbbgyűrűző következményei szigorú előírásokat jelent a tagállamok mezőgazdaságára, benne a bor-ágazatra is. A biogazdálkodás nem csak a környezet és a biodiverzitás fokozott tiszteletben tartására való törekvés, hanem tisztább, természetközelibb, egészségesebb termékek előállítását is jelenti. A bio-gazdálkodásra való áttérés ugyanakkor megdrágíthatja a mezőgazdasági termékek árait, sőt a felszívódó permetezőszerek betiltása miatt csökkenhet az agrár-termékek mennyisége is, ami ugyancsak árfelhajtó tényező. A Vindependent idejekorán próbálja ezekre a problémákra, feladatokra felhívni a hazai borágazat szereplőinek figyelmét.

A Vindependent vezetői november közepén sajtó-beszélgetés keretében adtak számot az egyesület közelmúltbéli tevékenységéről, valamint az idei év még előttük álló feladatairól, a borágazat nemzetközi alaphelyzetéről különös tekintettel a CEVI november 15-én megtartott ülésén elhangzottakra. Az elmúlt időszak sikereiről, a közeljövő terveiről, elképzeléseiről, a CEVI-ülésen elhangzottak következményeiről Wille-Baumkauff Márta, a Vindependent elnöke, valamint Makai Gergely, az öko-szekció elnöke adtak tájékoztatást.

A 2005-ben alakult Vindependent a magyar családi és magánbirtokokat fogja össze és képviseli, rendelkezve olyan működési kerettel, kapcsolatokkal és struktúrával, ami elengedhetetlen az érdekképviselet hatékonyságához. Bár a Vindependent kevésbé ismert a nagyközönség számára, tagjainak személye, szakmai tapasztalata, elhivatottsága és kapcsolatrendszere szavatolja az öko-ágazat érdemi képviseletét és az élénk szakmai párbeszéd folyamatos fenntartását. A Vindependent tagsága az Európai Független Szőlő- és Bortermelők Szövetségében ( CEVI) pedig biztosítja, hogy európai uniós szinten is képviselete legyen a magyar (bio) szőlősgazdáknak.

A november 15-én megtartott CEVI-ülésen több fontos, a jövőt érintően igen lényeges téma is megvitatásra került, melyek mind EU-s kérdések. Ha az EU a borágazatban egy rendeletet, törvényt hoz, azt a jogharmonizáció miatt hazánknak is át kell vennie. Fontos ezért tudni, hogy mi vár majd ránk. Az egyik téma a borhamisítással kapcsolatos. Azt tudjuk, hogy a tokaji már évszázadok óta hamisítják, de ugyanígy hamisítják a bordóit, burgundit, egyéb márkás borokat is. Emlékezetes hogy már jó néhány évvel ezelőtt döntés született az elzászi tokaji megszüntetése érdekében.

Az EU monitorozza ezeket a borhamisításokat, és ezzel kapcsolatban egy nagyon jó módszert találtak most ki, mert ezek az OM és OFJ borok képezik az összes borforgalom 60%-át. Az a cél, hogy egy izotópos analitikai adatbázis készüljön, vagyis ha valaki leveszi a tokaji aszút mondjuk Belgiumban a polcról és bevizsgáltatja, akkor annak az izotópos vizsgálatán meg kell felelnie a tokaji aszúra jellemző paramétereknek. Ha ez nem stimmel, akkor az egyértelműen hamisítás. Ősszel született egy olyan döntés, hogy a szüretet követő év okt 31.-ig minden bornak el kell készítenie az illető tagállamban a borok izotópos analitikai vizsgálatát, és amikor egy évvel később piacra kerülnek, akkor az illető tagállam elküldi a borokat a központi adatbázisba, így ki lehet majd szűrni azokat a borokat, amelyek egyértelmű hamisítványok. Ez különösen nálunk, Tokaji szempontból ez egy nagyon fontos lépés.

A másik fontos eredmény az az úgy nevezett „Green Deel”, vagyis a 2019-ben bevezetett „Zöld megállapodás”-on alapszik. ennek értelmében 2050-ben az Európai kontinens lenne az első nulla emissziós lábnyommal rendelkező kontinens. Ez meglehetősen nagy erőfeszítéseket fog igényelni, mivel már 2030-ig a mezőgazdasági területek 25%-nak ökológiai gazdálkodásra kell áttérnie. Ezt minden tagállamnak végre kell hajtania. Jelenleg a 2019-es adatok szerint Európában a mezőgazdasági területeknek csupán 8,5 %-a van ebben a kategóriában, hazánk esetében ez a mutató ennél jóval alacsonyabb. Nekünk ezen a téren komoly feladataink lesznek.

Ennek a „Zöld megállapodás”-nak három fő pillére közül az egyik a „Farm to fork”, magyarul a gazdától az asztalig mozgalom, ami szerint arra kell ösztönözni az élelmiszertermelőket, hogy fenntarthatóbban termeljenek, ami főleg az öko-gazdálkodáson alapul. Nagyon sok intézkedést kell még hazánkban meghozni ahhoz, hogy ezek a törekvések nálunk is időre megvalósuljanak. Ezért is fontos a CEVI szerepe, hogy már jó előre figyelmeztethessük a gazdákat, hogy felkészülhessenek a közeljövő feladataira.

Sok kis családi gazdálkodás kacérkodik a gondolattal, hogy áttér a bio-gazdálkodásra, de rengeteg kérdése lenne, milyen szerek engedélyezettek, ezeket hol és hogyan tudja beszerezni, a saját borvidékén ezek közül mit ajánlott használnia, stb. stb. Ráadásul most indul az új EU-támogatási ciklus, a korábbinál nagyobb összegekkel, miközben a nemzeti boríték is nagyvonalúbb, mint egy-két ország esetében. A probléma inkább az információ-áramlásban van. Egyesületünk ökológiai szekciójának nagyon fontos szerepe lenne abban, hogy az információáramlást segítse.

Hazánkban két tanúsító szervezet van, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Bio Garancia Kft. A Biokontroll egy reprezentatív felmérésben 200 gazdálkodót kérdezett meg arról, hogy áttérne-e bio-gazdálkodási módra. A válaszadók mintegy 50%-a reagált pozitívan a kérdésre, míg 45% válasza volt kategorikus nem. Itt tehát még bőven van tennivaló a felvilágosítás terén, sok a tévhit a bio-gazdálkodással kapcsolatban.

Az EU másik nagy vállalása, hogy 50%-kal csökkenteni kell a felszívódó növényvédő szerek, a peszticidek használatát. Ez a CEVI-n belül is komoly vitákat generált, mivel ehhez nem készültek hatástanulmányok, és elképzelhető, hogy ha ez megvalósul, akkor kevesebb élelmiszert fog termelni az EU, ennek megfelelően az élelmiszerek jelentősen megdrágulnak. A CEVI megfogalmazott egy kérést a bizottság felé, hogy a zöldség-gyümölcs, valamint bor ágazatra vonatkozóan készüljön egy hatástanulmány, hogy ennek a lépésnek milyen következményei lehetnek az EU mezőgazdasági termékekkel való ellátására vonatkozóan.

(Dékány Tibor)