2050-ig szóló stratégiát fogalmazott meg Burgundia

A technikai, éghajlati, gazdasági és társadalmi változások arra késztették a burgundiai iparágat, hogy változtasson a megközelítésén. A Bourgogne Wine Board (BIVB) Lampedusa Leopárd-jából merített ihletet, amelyben a szerző azt írja: „Mindennek meg kell változnia, hogy a dolgok a régiben maradjanak.” A cél, hogy a termelési modellek változtatásával megőrizzék a burgundiai borok kiváló hírnevét és identitását.

A Mobilization 2025 projekt egy évvel ezelőtt indult, és a BIVB közgyűlése decemberben fogadta el. A jelenlegi krízishelyzet mellett bizonyos ciklikus indikátorokat is vizsgáltak, melyek szerint egyes jelenségek gyorsuló ütemet mutatnak. Ezzel párhuzamosan egy igen hosszú távú víziót is kidolgoztak, kulcsszereplőként bevonva az iparági szakértőket is.

A stratégia megállapítja, hogy kizárólag a régió kollektív fellépésével kezelhetőek a problémák.

A kidolgozók 2050-ig, „egy egész generációval előre” gondolkoztak, beleértve a klímaváltozás és a jövő fogyasztói jelentette kihívásokat is, és három kulcsterületet határoztak meg a burgundiai borok jövőjének érdekében:

  • fenntartani a burgundiai borok kiváló színvonalát
  • biztosítani a termelési potenciál fenntarthatóságát
  • biztosítani a szereplők gazdasági életképességét

Mindeközben a társadalmi felelősséget is szem előtt kívánják tartani.

A Mobilization 2025 projekt rugalmas, kiindulásképpen négy kulcsterületet határoztak meg:

  1. A jövő technikai és gazdasági modelljeinek kialakítása: kutatás-fejlesztési területek meghatározása az ökológiai átalakulás és a klímaváltozás tükrében, a gazdasági profitabilitás és a technikai kihívások integrálása, a szőlőterületek hanyatlása elleni nemzeti tervben professzionális irányítás bevezetése a termelők középpontba állításával.
  2. A szőlőtermesztők mobilizálása és marketingtevékenységük támogatása: akciójavaslatok a célcsoportok elérésére, a vállalkozások támogatása a digitális fejlődésben, és központi marketingterv kidolgozása.
  3. A burgundiai borok imázsának megszilárdítása a társadalmi és fogyasztói változások feldolgozásával: a jövő fogyasztói motivációinak jobb megértése, a burgundiai borok változó megítélésének változó megítélésére vonatkozó tanulmány elkészítése, kommunikációs stratégia kidolgozása, amely a jövőbeli fogyasztókhoz szól.
  4. Intelligensebb gazdasági és technológiai eszközök alkalmazása: annak biztosítása, hogy a birtokok és borászatok megfelelő analitikai eszközökkel rendelkezzenek, és országos szinten technikai megfigyelő állomások kialakítása.