Rég várt védelem Tokajnak

Az új esztendő első napjától életbe lépett a Magyar Kormány 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kezeléséről és kiemelkedő egyetemes értékének védelméről.

Az új kormányrendelet fontosságát az tudja igazán átérezni, aki állt már a mádi Király dűlő előtt, és elgondolkodott azon, hogy létezik-e még egy ország a világban, amely megengedte volna, hogy a világ egyik legértékesebb szőlőhegyének legjobb kitettségű déli oldalán kőbányát nyissanak, és a szőlőhegyi utakat folyamatosan közlekedő, hatalmas kőtömböket szállító billencs-teherautók tegyék tönkre. Nyilvánvaló, hogy a Király-dűlő rekonstrukciója már soha nem történhet meg, mert azt a történelmünk legkártékonyabb kormánya örök időkre tönkretette. De mégis, mentsük ami menthető, legalább mostantól szigorúan korlátozza az új rendelet a kőbányák további használatát, valamint a további tájromboló, szőlőkultúrát veszélyeztető tevékenységeket.

Király-dűlő rekonstrukciója már soha nem lehet teljes a kőfejtők tájsebei miatt

A kormányrendeletet szerint a A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékét az évezredes borászati kultúra, a szőlőtermelés és az aszú készítése, a borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott tájkarakter, így a táj képe és szerkezete, valamint a térség gazdag és sokszínű kulturális öröksége, a Tokaj-hegyaljai lakosság társadalmi, kulturális, etnikai és vallási sokszínűsége, a Tokaji aszú különleges hírneve jelenti.

Védelmet kaptak a történelmi pincesorok

Ennek védelme érdekében a rendelet számos intézkedést hozott a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékét hordozó attribútumok sértetlen és hiteles megőrzése, az attribútumokat sértő vagy veszélyeztető állapotok megelőzése és megszüntetése érdekében. Ennek megfelelően mostantól a világörökségi területen valamennyi tevékenység – különösen a településfejlesztési, településrendezési, erdő- és mezőgazdasági, marketing-, építési és egyéb beruházási tevékenység, a bányászat, a közlekedési infrastruktúra- és vonalas közműfejlesztés – csak olyan módon végezhető, hogy az a kiemelkedő egyetemes értéket és az azt hordozó attribútumokat ne veszélyeztesse.

A tokaji kultúrtáj egyedi és megismételhetetlen

Az egyes attribútumok, de elsősorban a szőlőterület védelme érdekében ingatlant a borszőlőkataszterből kivonni – kivéve, ha ez a gépesített modern szőlőművelés érdekében létesített feltáró-utak kialakítását szolgálja – mostantól nem lehet. Új külfejtéses művelésű bányatelek, nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető. Az épített környezet megóvása érdekében a történeti pincekataszterben szereplő pincét elbontani, felszámolni, eltömedékelni, rendeltetésszerű használatát ellehetetlenítő módon átépíteni nem lehet.

A rendelet a tokaji táj méltóságának megtartása érdekében szabályozza az óriásplakátok elhelyezését is, amit a főépítész engedélyéhez köt. Erre a továbbiakban csak akkor lesz mód, ha az a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékeit, vagy az ezek megőrzését célzó rendezvényt reklámoz. Mindezen felül a rendelet még számos intézkedést tartalmaz, például naperőművek elhelyezését is megtiltja a szőlőkataszter szerinti I. osztályú szőlőben, továbbá tiltja, illetve engedélyhez köti villódzó reklámok alkalmazását.

DT