Szőlő- és borgazdasági képzések a MATÉ-n

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem idén ősszel is elindítja szőlő- és borgazdasági szakmérnök és szaktanácsadó szakirányú továbbképzéseit.

A négyféléves, levelező munkarendben bonyolított Szőlő- és borgazdasági szakmérnök és szaktanácsadó képzés célja, hogy a szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerjék a világ és hazánk szőlő- és bortermelésének helyzetét, közigazgatási, jogi szabályozását, a szőlőtermesztés biológiai alapjait, a termesztést befolyásoló ökológiai tényezőket, a termesztéstechnológia elméletét és korszerű módszereit. Elsajátítják a szőlőfeldolgozás, a borkészítés- és kezelés, tárolás, palackozás kémiai, mikrobiológiai, technológiai alapjait, módszereit, műveleteit és gépeit. Megismerik a gazdaságos és hatékony termelést elősegítő gazdálkodási, pénzügyi összefüggéseket, a termékértékesítés, bormarketing speciális kérdéseit, feltételrendszerét és gyakorlatát.

Képzés gyakorisága: félévente két hét oktatás – egyik hét személyes jelenléttel, másik hét zárt rendszerű elektronikus oktatási formában.

A szakirányon végzettek alkalmasak a szőlőtermesztés, a borászat, a borkereskedelem, valamint a kapcsolódó területeken (önkormányzatok, szakigazgatás, turizmus, vendéglátás, borászati szakemberképzés, szakmai érdekképviseleti szervezetek, vidékfejlesztési intézmények) termelésirányító, -fejlesztő, értékesítő tevékenység végzésére, továbbá szőlészeti és borászati vállalkozások létrehozására, működtetésére, vezetésére.

Részvétel feltétele:

– szaktanácsadó szakon: a képzésben bármilyen legalább alapképzési (BSc vagy főiskolai szintű képzés) szakon végzettek vehetnek részt;

– szakmérnök szakon: a képzésben az agrár képzési terület alapképzési szakjain (BSc vagy főiskolai szintű képzés) megszerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, továbbá a műszaki képzési terület alapképzési szakjai közül a biomérnöki, vegyészmérnöki vagy gépészmérnöki alapképzési szakon végzettek.

Az ideális jelentkező érdeklődik a szőlő és borgazdasági szakma iránt és nyitott a korszerű szőlészeti, borászati és borgazdasági technikák és technológiák megismerésére.

A képzés önköltséges, díja 250.000 Ft / félév

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Képzés kezdete: 2023. szeptember 20.