Minden öt évnél idősebb permetezőgépet vizsgáztatni kell!

A Nébih honlapján hívja fel minden géptulajdonos figyelmét, hogy mielőbb jelentse be növényvédő gépét felülvizsgálatra valamelyik állomáshoz, hogy jogszerűen használhassa azokat. Az idei esztendőtől már minden öt évnél idősebb permetező gépet vizsgáztatni kell, hogy növényvédelmi munkát végezhessen, amit a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 35. § (12) is rögzít.

Az ennél idősebb, nem felülvizsgált vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos, amit a Nébih ellenőriz, és ennek hiányában büntethet. Ugyanakkor a vizsgára bejelentés esetén annak elvégzéséig, hároméves türelmi időre ad lehetőséget a jogszabály. A vizsgát az erre kiképzett és jóváhagyott vállalkozások végezhetik, általában a megrendelő telephelyén, vagy annak közelében.

A Növényorvosi Kamara Növényvédő Gép Ellenőrző Állomásai országos hálózattal magas műszaki színvonalú berendezésekkel, a Nébih által jóváhagyott dokumentumok biztosításával végzik ezt a munkát. Weboldalukon elektronikusan ingyenesen van lehetőség a vizsgálat megrendelésére.

Az ültetvény – kertészeti – kultúrák esetén a növényvédőszer költsége, az anyagjellegű költségeknek akár 70% át is elérheti. Ezen nagy anyagi ráfordítás, csak a megfelelő növényvédelmi tevékenység esetén térül meg, mivel döntően a kijuttatástechnológia határozza meg a növényvédőszerek hatékonyságát. Nagy figyelmet kell tehát fordítani nemcsak a megfelelő növényvédőszer kiválasztására és annak megfelelő időbeni, szakszerű felhasználására, hanem a növényvédő gépek állapotára, munkájuk minőségére, s a gépkezelők képzésére egyaránt.

Jó műszaki állapotú permetezőgép használatával nő a szerhatékonyság és ezzel akár jelentősen is csökkenhet a növényvédőszer felhasználás, ami gazdaságosabb munkavégzést eredményez. Javul a lefedettség, így egyenletesebb és egészségesebb lehet az állomány, növelve a termelés minőségét hozzájárulva annak gazdaságosságához. Csökken az aluldozírozás miatti rezisztencia kialakulás, a növényvédőszer-maradék azonban határérték alatt marad. A precíz és pontos kijuttatással jelentősen csökkenhet a környezeti terhelés, csökken a szermaradék, így biztonságosabb és egészségesebb termékek kerülnek a fogyasztókhoz.

A Növényorvosi Kamara Növényvédő Gép Ellenőrző Állomásai a permetezőgépeket a kor színvonalának megfelelő műszerekkel ellenőrzik, s mivel vizsgálataik a vonatkozó szabványoknak megfelelnek, így az általuk adott tanúsítvány minden jogszabálynak és minőségbiztosítási követelménynek eleget tesz az Európai Unió valamennyi tagállamában.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar növényvédelem gépparkjának állapota gyenge, a szakemberek munkájuk során számtalan problémával találkoznak. A rossz állapotú növényvédő gépek használata viszont nemcsak a termelés hatékonyságára van negatív hatással, hanem veszélyezteti a biztonságos élelmiszer előállítását is.

Ebből egyértelműen látszik, hogy a növényvédő gépek számának, illetve állapotának felmérése és ellenőrzése feltétlenül indokolt, mely indukálhatja a magyar növényvédelemi tevékenység megújítását, valamint a környezetvédelem és élelmiszerbiztonság pozitív irányú fejlődését.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Növényvédő Gép Ellenőrző Állomása 2014 óta működik. Számos vizsgálaton túl, jelentős tapasztalati és gyakorlati háttér képezi a Kamara Állomásának minőségbiztosítási szabályzatrendszerét, mely képes biztosítani a minden időben pontos, megfelelő minőségű és precíz munka elvégzését.

A gazdálkodóknak fel kell hívni a figyelmét, hogy gépeik felülvizsgálatával, illetve karbantartásával akár 30-40%-kal kevesebb növényvédőszer elegendő lehet a megfelelő munka elvégzéséhez.

(Forrás: HNT)