Az Agrárminisztérium Bor Hírlevele

Tisztelt Szőlő- és Bortermelők!

Hírlevelünk célja, hogy a megváltozott körülmények idején is segítséget nyújtsunk Olvasóinknak azzal, hogy naprakész információkat közvetítünk a szőlő- és bortermelők számára elérhető támogatásokról, szabályozási és piaci aktualitásokról. Ez segítheti a szőlőtermesztőket és borászatokat abban, hogy megerősítsék piaci jelenlétüket a megváltozott gazdasági környezetre adott megfelelő válaszokkal.

Minimálisra csökkennek a személyes kapcsolatok, meg kell tanulnunk átmenetileg más formában kommunikálni, elsősorban az online eszközökön keresztül. Mi is szeretnénk megerősíteni a kapcsolatot a szőlő- és bortermelőkkel, ezzel a szándékkal indítjuk el az Agrárminisztérium Bor Hírlevelét.

A koronavírus okozta fertőzés terjedését mérséklő intézkedések, valamint az ezzel kapcsolatos fogyasztói reakciók nem hagyták érintetlenül a szőlő- és borágazatot sem, így máris érzékelhetőek az értékesítési problémák, amely különösen a turizmusra és a gasztronómiára alapozó borászatokat sújtja.

Ebben a helyzetben az Agrárminisztérium és a Kormány feladata kettős: egyrészt haladnunk kell az ágazat reformját célzó intézkedéseinkkel, másrészt segítséget kell nyújtanunk az ágazat részére az járványügyi intézkedések okozta gazdasági nehézségek átvészelése érdekében.

Az eddig bevezetett legfontosabb gazdasági segítségnyújtó intézkedések:

 1. A Kormány hiteltörlesztési moratóriumot vezetett be a cégek és magánszemélyek részére 2020. december 31-ig a 2020. március 18-án 24 órakor fennálló szerződésekre.
 1. Az agrárgazdaság vállalkozásai esetében az éven túli forgóeszköz finanszírozási lehetőséget nyújtó Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetében a hitelekhez jelenleg is nyújtott általános mértékű kamat és kezességi díj támogatást 100%-ra emeltük, továbbá a felvett hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatos költségekhez szintén 100%-os mértékű támogatást nyújtunk. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében felvehető hitel összegét 100 millió forintról 200 millió forintra emeltük.
 1. A szőlőtermelők és borászatok esetében is mentesül a munkáltató a 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkabér utáni közterhek megfizetése alól. A munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.
 1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási rendelkezéseket április 17-től a korábbiaktól eltérően kell alkalmazni.
  – A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez tartozó eljárásokban benyújtandó iratot papíralapon, vagy elektronikus másolatban is – akár a papír alapú iratról készült fotó képként történő feltöltés vagy az irat szkennelt változata formájában – be lehet nyújtani. Tehát minden olyan irat, amelynek esetében a vonatkozó jogszabály eredeti példányban, postai úton történő benyújtást ír elő, a veszélyhelyzet ideje alatt – az ügyfél választása szerint – elektronikus másolatban, ügyfélkapus azonosítással is benyújtható a https://www.mvh.allamkincstar.gov.huhonlapon elérhető Elektronikus ügyintézés menüpontból nyíló felületen. A benyújtónak nyilatkoznia kell arról, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik és meg kell őriznie az eredeti dokumentumot.
  – A hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő esetében az értékesítési betétlap akkor is az adóév első napjától hatályos, ha a betétlapot az őstermelő az adóévben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi.
  – A növénytermesztési – ide értve a kertészeti és szőlőtermesztési tevékenységet is -, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén módosulnak az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos időtartamok: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben előírt éves időkorlát 120 napról 180 napra változik mind az idénymunka, mind pedig az alkalmi és idénymunka együttes alkalmazásakor. További jelentős könnyítés, hogy az alkalmi munka havi időtartama a korábbi legfeljebb 15 napról 20 napra emelkedett.
  – A hegyközségi járulék mértékét az elnök javaslata alapján a választmány határozza meg.
 1. A Kormány könnyítéseket vezetett be az adózás területén is. Az adózó 2020. április 22. és szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli társasági adó, kisvállalati adó, energiaellátók jövedelemadója, és a helyi iparűzési adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét, és az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő ezen adóelőlegek megállapítási és bevallási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.  Ugyanez vonatkozik az éves és soron kívüli innovációs járulékra és járulékelőlegre. A helyi adókról szóló nyilatkozatot is legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz. Az adózó bizonyos adóelőleg-részletek mérséklését kérheti, annak esedékessége előtt, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Ezeken túlmenően jelenleg közvetlenül a szőlő-bor ágazat további megsegítését célzó intézkedések kidolgozásán dolgozunk.

Kérjük, hogy segítse munkánkat a következő kérdőív legkésőbb április 30-ig történő kitöltésével:

– kérdőív bortermelők számára,
– kérdőív kizárólag szőlőt termelők számára.

Ezekben a nehéz napokban a magyar szőlészet és borászat szabályozásának március elején bejelentett átfogó reformjának továbbvitelére is gondolnunk kell annak érdekében, hogy az adminisztráció csökkentéséből fakadó előnyök minél hamarabb jelentkezhessenek. Hírlevelünk következő számaiban részletesen be fogunk számolni az új Bortörvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezéséről, valamint azokról az egyeztetési lehetőségekről, amelyek révén jelen körülmények között is gondoskodni tudunk az ágazati szereplők véleményének meghallgatásáról és figyelembe vételéről.

Kérjük, hogy esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal az AM Borászati és Kertészeti Főosztályához (borkert@am.gov.hu)!

Sok erőt és kitartást kívánunk az elkövetkező időszakban Mindnyájuknak!

Budapest, 2020.04.27.

forrás: Agrárminisztréium Bor Hírlevél