Pályázati lehetőségek

Az Új Széchenyi Terv pályázatai közül kettőt, a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését szolgálót és a fiatalok vállalkozásává válását segítőt ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Olyan, legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő igényelheti, akinek mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el.

Fiatalok vállalkozóvá válása– vállalkozás indítási költségeinek támogatása GINOP-5.2.3-16

Az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum összege 2.000.000,- azaz kétmillió Ft maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft.

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be.