Tisztújítást tartott a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) 2023. május 30-án tisztújító küldöttgyűlést tartott Budapesten, melynek keretében döntöttek a szervezet elnökségi tagjainak személyeiről. Döntésük értelmében Frittmann János áll a következő öt évben az országos szőlész-borász szakmai önkormányzat élén.

A hegyközségi törvény módosítása általános tisztújítást írt elő a hegyközségi köztestületeknek. A törvénymódosítás egységes ötéves választási ciklusokat vezetett be a háromszintű szőlész-borász szakmai önkormányzati rendszer számára. A 28.000 szőlőtermelő és borászati hegyközségi tag az idei év első három hónapjában megtartott hegyközségi közgyűlések keretében választott szőlészeti és borászati küldöttet. A borvidéki településeken gazdálkodók érdekeit képviselő hegyközségi küldöttek a borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi tanácsokat alkotják. A tisztújítás második szakaszában a 22 magyar borvidék egy-egy szőlészeti és borászati küldöttet választott május 15-éig.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsát a borvidékek által delegált 44 küldött (22 szőlészeti és 22 borászati küldött) alkotja. Döntéshozatala a kettő szekció közötti egyezségen alapszik: mindkét szekciónak külön-külön is támogatnia kell az előterjesztéseket. Az alulról építkező három szintű érdekképviseleti rendszer tisztújítási folyamata zárult le 2023. május 30-án a HNT Tisztújító Tanácsülésével, melyen 22 magyar borvidék küldöttje 28.000 fős tagság nevében hozza meg szakmai döntéseit.

A Tanácsülés elején a törvényi módosítások alapszabályban történő átvezetéséről szóló döntéssel a küldöttek egyúttal megerősítették a szőlész-borász társadalomnak a szakmaköziség iránti elkötelezettségét. 2018-tól önkéntes vállalásként jelenik meg az alapszabályban, hogy a 2012. évi új hegyközségi törvényben garantált szekciónkénti küldöttválasztási szabályokat a tíz tagú irányító testület tagjainak megválasztásakor is alkalmazni kell. Nevezetesen az Elnökséget is öt szőlészeti és öt borászati küldött alkotja. A HNT küldöttjei kiemelt értékként tekintenek a nemzeti tanács szakmaközi szervezeti elismerésére. A döntéselőkészítő Szakmaközi Bizottság tagjai országos tagsággal rendelkező ágazati szakmai szervezetek, melyek e Bizottság keretein belül olyan konszenzusos szakmai álláspontot tudnak javasolni, amely kiegészíti és szélesíti a területi érdekképviseleti döntéshozatallal létrejövő álláspontot. A HNT a szőlész-borász társadalom egységes álláspontját képviselheti a nemzeti és uniós döntéshozók irányába.

„A jelöltállítás során tapasztalható aktív részvétel a Tisztújító Tanácsülésen is megnyilvánult azzal, hogy 21 szőlészeti és 21 borászati küldött élt szavazati jogával. Valamennyi jelölt a kapott szavazatok releváns többségével került megválasztásra. Az elnök és a két alelnök egyhangú megválasztása fokozza szakmai felhatalmazásukat, ezáltal erősíti a HNT szakmai súlyát az agráriumban. A HNT új elnökének és alelnökeinek személye és az elmúlt kettő ciklusban betöltött tisztségük egyúttal garanciát jelentenek a tagok számára a korábban lefektetett szakmai alapelvek ciklusokon átívelő képviseletére. Napjaink gazdasági környezetében ugyanis kiemelt érték a folytonosság” – jelentette ki Borbély Tamás, a Badacsonyi borvidék küldöttje, a választásért felelős Bizottság elnöke.

Székfoglalójában Frittmann János, a HNT új elnöke mindenekelőtt megköszönte a küldötteknek a részvételt, hiszen szavazatukkal a 22 borvidéken gazdálkodó mintegy 28.000 szőlőtermelő és bortermelő hegyközségi tag képviseletét biztosították a nemzeti tanácsban. „Az egyhangú döntésük komoly bizalmat és egyúttal nagy felelőséget jelent számomra. A HNT elnöki feladatot a magyar szőlőtermelők és borászatok érdekében tett szolgálatnak tekintem. Egyértelmű törekvésem, hogy az ágazati problémák meghatározása és az országos intézkedési javaslatok kialakítása során fokozzam a párbeszédet a hegyközségekkel. Szeretném kialakítani azokat a fórumokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tagok magukénak érezzék a szakmaközi és állami döntéseket.

Ennek első lépéseként a HNT Elnökségének alakuló ülésén javasolni fogom a 2016-ban az agrártárcával közösen megalkotott Ágazati stratégia egyes elemeinek a felülvizsgálatát. A Covid-járvány és a geopolitikai válságok hatására az inputárak drasztikus emelkedését sem a szőlő átvételi ára, sem a borok beszállítói ára nem követte.”

A HNT elnöke külön kitért a fogyasztói ízlések hirtelen átalakulására, mely már európai szinten is érezteti piaci hatásait. A kérdéssel foglalkoznia kell a szakmának és körültekintő cselekvési tervet kell kidolgoznia, mert a borászat alapvetően mezőgazdasági jellegű és a szőlő évelő kultúra. A borászatok a technológiai rendszereiket is a borvidéki fajtaszerkezetnek és a termelési struktúrájuknak, valamint borvidéki hagyományaiknak megfelelően fejlesztették.

„A magyar bor minőségének növelése megkérdőjelezhetetlen célja az ágazatnak, de a fenntartható termelés feltételezi azok gazdaságos termelését és a fogyasztói elismertségét. E három paraméter ismeretében tudjuk kizárólag értelmezni az egyes borvidéki eredetvédelmi rendszerek és a borászatok márkáinak piaci értékét. Személyes tapasztalatom is azt mondatja velem, hogy ezekre a kérdésekre hegyközségi és borvidéki szinten lehet választ adni. A megoldások jelentős része ugyanis bennünk termelőkben lakozik és a helyi vezetők felelőssége a minőség – gazdaságosság – fogyasztói elismertség egyensúlyának megteremtése. Ezeket a folyamatokat országos hatáskörű döntéseivel elősegíteni tudja a szakmaközi szervezet” – tette hozzá Frittmann János.

A megválasztott elnök hangsúlyozta továbbá, hogy a hegyközségi szervezetekkel való aktív párbeszéd megvalósítása, a kormányzattal meglévő együttműködésünk további elmélyítése, valamint az európai döntéshozó és érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolatok kialakítása napi szintű munkát igényel. Meglátása szerint az Elnökség feladata a tagság által felvetett problémák rangsorolása, a javasolt megoldási irányok szakmai meghatározása és az egyes területeken végzett titkársági munka ellenőrzése.

„Az előttünk álló kihívásokra körültekintő megoldási javaslatokat kell kidolgoznunk. Ennek stabil hátterét a hegybírók, a regionális titkárok és a Titkárság szakképzett munkatársai jelentik. A nyugodt és biztonságos munkahely a munkavállalók lojalitásában ölt testet, melynek megteremtése és fenntartása elsősorban a HNT főtitkárának a feladata. Ugyanakkor annak jó működése a szakma elvárása is. A főtitkár munkáltatójaként biztosan számíthat a támogatásomra és munkám során számítok a Titkárság munkatársainak szakmai munkájára és érvekkel alátámasztott álláspontjára. A Titkárság munkatársait, a titkárokat és a hegybírókat ágazatunk aktív résztvevőinek tekintem” – osztotta meg gondolatait Frittmann János.

A HNT Tisztújító Tanácsülésén a tíztagú Elnökség tagjai közül a HNT elnöke és kettő alelnöke mellett megválasztották a Szőlészeti és Borászati Szekció elnökeit. Külön szavazás keretében döntöttek az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottság elnökének és két-két tagjának a személyéről.

Elnökségi tagok:

Frittmann János (elnök) Kunsági borvidéki borászként elsőként kapta meg az Év Bortermelője címet 2007-ben; testvérével és immár gyermekeikkel együtt vezeti családi borászatukat Soltvadkerten, mely 2015-ben elnyerte az Év Pincészete díjat. 2014. óta a Szakmaközi Bizottság elnöke, valamint 2018-2023 között a HNT szakmaközi ügyekért felelős alelnöke.

Pál Sándor (pénzügyekért felelős alelnök) az Egri Borvidék egyik legnagyobb szőlőfelvásárlója és borforgalmazója, az Egri Csillagok Zrt. vezetője és egyik tulajdonosa. 2015-2018. között a szervezet általános alelnöke, majd 2018-2023 között a HNT pénzügyekért felelős alelnöke.

Varga Máté (szakmaközi ügyekért felelős alelnök) édesapjával és családjával közösen vezeti családi birtokukat a Móri borvidéken. Kis családi pincészetről lévén szó nem idegen tőle a szőlészetben és borászatban végzett aktív fizikai munka. Példamutató munkája megalapozta azt a bizalmat amivel 2013. óta harmadszor választották a hegyközség elnökének 2018-2023 között a HNT Szőlészeti Szekciójának elnöke.

A HNT Szőlészeti Szekcióját alkotó küldöttek a Szőlészeti Szekció elnökének Molnár Ákost, a Soproni borvidék hegyközségi tanácsi feladatait ellátó Soproni Borvidék Hegyközsége szőlészeti küldöttjét választották.

A HNT Borászati Szekcióját alkotó küldöttek a Borászati Szekció elnökének Schmidt Győzőt, a Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa borászati küldöttjét választották.

Fenti öt személy mellett a HNT Elnökségének további tagjai

szőlészeti küldöttként: Bock József (Villányi borvidék), Borbély Tamás (Badacsonyi borvidék), Dr. Molnár Péter (Tokaji borvidék), borászati küldöttként: Koch Csaba (Hajós-Bajai borvidék) Laczkó Gábor (Mátrai borvidék)

A HNT új elnöke a Tanácsülés küldöttjei és a leköszönő HNT Elnökség tagjai nevében köszönetet mondott Légli Ottónak, akit 2015-ben és 2018-ban választottak a küldöttek a szervezet élére, így hét és fél éven keresztül töltötte be a HNT elnöki tisztségét. Légli Ottó vezetése alatt stabilizálódott a köztestületi keretek között megszervezett hegybírói egyablakos ügyintézés. Ennek az egyedüli ágazatirányítási modellnek a jogi kereteit erősítette meg a digitalizáció jegyében bevezetett új nemzeti borjogi szabályozás 2020/2021-ben. Nevéhez fűződik az öngondoskodásra alapozott szemléletváltozást hangsúlyozó Ágazati stratégia elfogadása (2016). A Covid-járvány alatt saját forrásból megvalósított szakmaközi bormarketing kampányok, illetve a korlátozások gazdasági kárainak mérséklését célzó ágazatspecifikus intézkedések és állami támogatási programok megvalósulása.

Elnöksége idején két miniszteri rendeletben kiterjesztett (szakmaközi bormarketing, és biológiai alapok), valamint két miniszteri rendeleti kiterjesztés alatt álló (szakmaközi érzékszervi borbírálat, szőlőfelvásárlási rendszer) szakmaközi piacszervezést fogadott el a Tanácsülés. 2023-ban, második ciklusának lejártakor 2,6 milliárd keretösszegű, a magyar borvidékek eredetvédelmi rendszerét népszerüsítő nyertes VP pályázattal adta át a HNT vezetését. E pályázathoz az önerőt a 2021-ben bevezetett szakmaközi bormarketing járulék jelenti.