Ülésezett a HNT elnöksége

A HNT Elnöksége legutóbbi ülésén a rendelkezésre álló információk alapján megvizsgálta a hazai és nemzetközi borpiaci folyamatokat. Ezek alapján az Elnökség kezdeményezte a Tanácsülésnél, hogy a hazai borpiac átláthatósága érdekében negyedévente szakmaközi készletfelmérést rendeljen el a hegyközségi tagok számára. Az adatgyűjtés módja az előző évek gyakorlatához képest nem változik.

Az ülésen áttekintették a 2021-es feladatokat is. A két piacszervezési intézkedés végrehajtása és a bortörvény által előírt teendők ellátása érdekében a Titkárságon belül a feladatok szervezése átalakításra kerül, melynek alapját a 2020. szeptember 8-án módosított Alapszabály biztosítja. A szakmaközi igazgató vezetésével, de elkülönült részlegként fog működni a marketing és kommunikációs csoport. Önálló szervezeti egységet képez az informatika, valamint a pénzügy és az üzemeltetés. A közigazgatási munkában szervezeten belül elkülönül az elsőfokú és másodfokú döntéshozatal.

Az új bortörvény végrehajtási rendeleteivel kapcsolatban a HNT elnöke kérte, hogy a borvidékek véleményezzék a tervezeteket. A beérkezett észrevételeket a Titkárság összesíti. A pozitív nemzetközi gyakorlati példák figyelembevételével a HNT részéről Bock József, Laczkó Gábor és Varga Máté urak vezette bizottság alakítja ki a testület álláspontját. Munkájukat a HNT főtitkára segíti.

A pandémiával kapcsolatos előírások betartása mellett, a HNT Elnöksége keresi annak lehetőségét, hogy a 2021-es Országos Borversenyt meg tudja szervezni.