A CEVI sikere a borfogyasztás megítélése kapcsán

A CEVI és magyar tagszervezete, a Vindependent is üdvözli az Európai Parlament döntését a BECA Bizottság rák elleni küzdelemhez kapcsolódó jelentésének új szövegezéséről, mely immár a káros mértékű alkoholfogyasztást egyértelműen elválasztja az európai kultúra részét képező mértékletes borfogyasztástól.

Az Európai Parlament február 17-i plenáris ülésén szavazott az ún. BECA Bizottság „Jelentés Európa megerősítéséről a rák elleni küzdelemben – egy átfogó és koordinált stratégia kialakítása felé (2020/2267(INI))” című anyagáról, mely eredeti szövegterveztében minden, még csekély mennyiségű alkoholfogyasztást is az egészégre károsként ítélt volna meg. Ami számunkra különösen aggodalomra adott okot, az az alkoholfogyasztás minden formájának elutasítása volt, ami a bortermelők és a borszakma által érintett ágazatok számára elfogadhatatlan; így a jelentés eredeti formájában, például, „káros mértékű alkoholfogyasztás” helyett pusztán „alkoholfogyasztásra” hivatkozott. Minthogy ez a jelentés képezi majd a promóciós, árujelölési és a határon átnyúló vásárlásokra vonatkozó politikák felülvizsgálatának alapját is, az eredeti szövegezés rendkívül negatív kihatással lett volna a borágazat gazdasági működésére. Minthogy felelősségteljes borfogyasztás, illetve a bor-, illetve borszőlőtermesztés által formált borvidéki táj az európai kulturális örökség szerves részét képezi, a szavazás előtt a CEVI és egyben a Vindependent is felszólította az európai parlamenti képviselőket, hogy támogassák a szöveget az európai borkultúra védelmében észszerűbbé tevő módosításokat. Megmozdulásunk sikerrel járt és a módosító javaslatok többségét a Parlament elfogadta, így többek között a Jelentés végül azt javasolja, hogy az alkoholtermékek címkézésén ne az alkohol egészségkárosító hatására való figyelmeztetés, hanem ehelyett a mértékletes, felelős fogyasztásra vonatkozó felhívás szerepeljen. Ezzel együtt természetesen támogatjuk az Európai Bizottság a Jelentésben is megfogalmazott azon törekvését, hogy 2025-ig a káros mértékű alkoholfogyasztást Európában legalább 10%-kal csökkenteni kell. A családi bortermelők évtizedek óta elkötelezték magukat a felelősségteljes, mértékletes borfogyasztás gondolata mellett, hiszen az tökéletesen illeszkedik a kiegyensúlyozott, egészéges életvitelbe, sőt, a hagyományos európai étkezési szokások, így a mediterrán étrend szerves részét is képezi.

A CEVI elnöke, Matilde Poggi, aki maga is bortermelő, így nyilatkozott a szavazást követően: „Jó eredményt értünk el, hála az Európai Parlament tagjainak, akik szavazatukkal egyben az európai borágazat védelmére, a teljes tiltás helyett a felelősségteljes alkoholfogyasztás támogatására, oktatására is voksoltak.” Hangsúlyozta, hogy „a bor egyedi termék: minden egyes palackjába bortermelő családok generációi által áthagyományozott tudás épül be. A minőségükön keresztül is a termőhelyet kifejező borainkkal mindig mértekkel szabad csak élni.”

A 2005-ben alakult Vindependent – Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Országos Szövetsége fő célja a szőlészeti és borászati kis- és középvállalkozások érdekeinek képviselete, egyeztetve a szakmai szervezetekkel és hatóságokkal Magyarországon, illetve az Európai Unióban. Fórumot biztosít a szakmát érintő gazdasági, törvényhozási, EU-s és hazai szakmapolitikai kérdések megvitatására, közös álláspont kialakítására és az ennek megfelelő érdekek érvényesítésére. Az egyesület tagja a CEVI-nek (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants), az Európai Független Szőlő- és Bortermelők Szövetségének. A CEVI tagságában a magyarok mellett jelen vannak a francia, olasz, portugál, spanyol, svájci, luxemburgi, szlovén, bolgár és montenegrói családi– borászatok is. A CEVI aktívan képviseli tagjainak érdekeit, így elérte, hogy 2011-től megfigyelőként részt vehessen az EU Borászati Bizottságának ülésein és a törvényhozás előtt hangot adjon csaknem 200.000 termelő véleményének.