Szőlőmust, szőlőmust sűrítmény kiszállításához szükséges kísérőokmány kiállítása

A nem jövedéki termék borászati termék (szőlőmust, szőlőmust sűrítmény) kiszállításához 2021.09.01-től szükséges a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró által hitelesített kísérőokmány alkalmazása.

Mind belföldön, mind tagállamok között szállított borászati termék esetén a Bizottság 2018/273 (EU) felhatalmazáson alapuló rendeletének 10. cikkének szabályai, valamint a rendelet V. mellékletének rendelkezései és adattartalma közvetlenül alkalmazandó szabályokat ír elő a kísérőokmányok vonatkozásában.

A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése alapján a papír alapú kísérőokmányok tömbjét a kísérőokmány kiállítására köteles személy kérésére a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hitelesíti és nyilvántartásba veszi. A kísérőokmányok kérelemre történő hitelesítését és a hitelesített okmányokról a nyilvántartás vezetésére vonatkozó közigazgatási feladatokat a hegybíró látja el.

Szőlőmustot, szőlőmust sűrítményt az Európai Unió más tagállamába vagy harmadik országba a HNT/hegybíró által hitelesített kísérőokmánnyal lehet szállítani.

A rendeletben meghatározott hitelesítésre az alábbiak szerint kell eljárni:

A nem jövedéki termék borászati termék kísérőokmányt a borászati üzem helye szerint illetékes hegybírótól lehet igényelni, a HNT honlapján megtalálható kérelem nyomtatványon keresztül.

A kísérőokmány egy példányos, egyedi számozású.

További bizonylati példány a kitöltött eredeti bélyegzővel ellátott kísérőokmány másolatával készíthető. A másolati példányok az eredeti példánnyal megegyező aláírással, bélyegzőlenyomattal, dátummal válnak hitelessé.

Az átvett nyomtatványok felhasználásáról a felhasználó utólagosan a szállítást követő 7 napon belül, de legkésőbb 2021. november 30-ig a kiállított kísérőokmányok egy hiteles másolati példányával köteles elszámolni a hegybíró felé.

Az esetleges rontott bizonylatok esetében a hegybíró által kiállított eredeti nyomtatványt kell a hegybíró részére átadni.

A szükséges dokumentumok:

Kérelem (EU must BKO) nem jövedéki termék borászati termékek kísérőokmány

Kitöltési útmutató – EU nem jövedéki termék BKO nyomtatványhoz