Adatszolgáltatási kötelezettséget érintő változások

writing 1149962 1280

A Jövedéki törvény változása, valamint az új Bortörvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek több, az adatszolgáltatási kötelezettséget érintő változást hoztak. Ezek egy része határidő-módosítás, és a 2021. augusztus 1-jével kezdődött új borpiaci évtől léptek életbe.

Termelési-, értékesítési- és készletjelentés benyújtása

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.) 136. §-a alapján a kisüzemi bortermelők és az egyszerűsített adóraktár engedélyesek által a vásárolt és a saját termésű szőlő, az előállított (kiszerelt), tárolt és feladott csendes bor, valamint palackos erjesztésű habzóbor mennyiségéről, készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről készített termékenkénti mennyiségi elszámolás hegybíróhoz történő benyújtási határideje 2021-től (a korábbi augusztus 15-i határidő helyett) szeptember 10-re változott.

Jövedéki adó bevallása és megfizetése

A termelői pezsgőkről elkészített adóbevallás, valamint a jövedéki adó befizetésének határideje szintén szeptember 10.

EBKO sorszámtartomány jelentése

Az elektronikus borkísérő okmány sorszámtartomány felhasználása elszámolási kötelezettséghez kötött. Az erre szolgáló bevallást 2021. szeptember 10-ig kell megküldeni a HNT részére e-Papíron keresztül, elektronikusan (hnt@hnt.hu), vagy postai úton (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A).

A nyomtatvány elérhető a HNT honlapján (Elektronikus borkísérő okmány felhasználás éves bevallása HNT 2021. július 31. állapot):

https://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/pincekonyv-kisuzemi-regiszter-ebko-kerelmezese-bko-kerelem/

A jogszabályok elérhetőek a HNT honlapján: https://www.hnt.hu/magyar-jogszabalyok/

Borszőlő felvásárlásához kapcsolódó piacszervezési intézkedés

A borszőlő felvásárlásához kapcsolódó piacszervezési intézkedés hatálya alól augusztus 1-jével kikerültek azok a hegyközségi tagok, akik a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 1. § 4. pontja szerinti borgazdasági egység tagjaként értékesítik vagy vásárolják a borszőlőt. Az intézkedés előírásai alól való mentesüléshez a hegyközségi tagoknak nyilatkozniuk kell a hegybíró felé a borgazdasági egység tekintetében.

Az erre szolgáló nyilatkozat letölthető a HNT honlapjáról, vagy kitölthető a hegyközségi irodákban:

Nyilatkozat borgazdasági egység tagjai részére (cégek)

Nyilatkozat borgazdasági egység tagjai részére (őstermelők, egyéni vállalkozók)