Közös gondolkodás az ökológiai vetőmagról

A március 12-én zajlott Ökológiai vetőmagok termesztésének és használatának elősegítése Magyarországon című találkozón az ökológiai vetőmagok alkalmazásának fontosságáról beszélgettek a résztvevők.

Az ökológiai gazdálkodás alapja az ökológiai vetőmag. Ennek ellenére jelenleg az egész Európai Unióban, így Magyarországon is gondot jelent a gazdák ökológiai vetőmag-szükségletének kielégítése, mind a mennyiség, mind a fajtaválaszték tekintetében. Magyarország, mint nemzetközi szinten jegyzett, vezető vetőmagtermelő ország, jelenleg elsősorban európai export piacokra értékesít ökológiai vetőmagot – nem is keveset, a hazai szükséglet többszörösét. A belső piac fejlesztése és az export volumenek további növelése egyaránt kihasználatlan lehetőségeket tartogat az ágazat számára.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont részvételével megvalósuló LIVESEED Európai Uniós projekt célja az ökológiai nemesítés és vetőmag termesztés fellendítése Európa szerte. A projekt keretében több tagállamban, így Magyarországon is, megrendezett műhelybeszélgetések célja az ágazat képviselői közötti kommunikáció elindítása, majd ezen keresztül közösen vállalt, az ökológiai vetőmagok használatát támogató tevékenységek megvalósítása, beleértve a jogi és szakpolitikai szabályozó keretek optimalizálását is.

A március 12-én, az ÖMKi és az IFOAM EU által közösen megrendezett, Ökológiai vetőmagok termesztésének és használatának elősegítése Magyarországon című találkozón szinte minden vetőmag kérdéskörben érintett szereplő képviseltette magát. Így többek között az Agrárminisztérium, a NÉBIH, a Vetőmagszövetség, vetőmag előállító cégek (Tradisco, Elitmag Kft.), ellenőrző szervezetek (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és Hungária Öko Garancia Kft.), a Magyar Biokultúra Szövetség, ökogazdálkodók, nemesítők (MTA ATK, Szegedi Gabonakutató) és a Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) is részt vett az előadásokon, illetve a műhelymunkán.

A rendezvény délelőtti szekciójában a vetőmagokat érintő EU-s jogi keretekkel ismerkedtek meg a résztvevők. Ezt követően a jelenlegi hazai öko vetőmag helyzet került felvázolásra, egyrészt a még 2017-ben az ágazat képviselőivel készített interjúk, másrészt a programra meghívott érintettek saját tapasztalatai alapján. Ezek után két környező ország jó gyakorlatát mutatták be. Első körben a csehországi élelmiszerlánc felügyeletéért felelős hatóság (ÚKZÚZ) mutatta be ökológiai körülmények között folytatott állami fajtatesztelési rendszerét és az eköré kiépült együttműködési hálózatot. Majd ezt követően az osztrák Reinsaat cég megalakulásának, illetve működésének hátteréről és az általa folytatott ökológiai nemesítés és vetőmag termesztés gyakorlatáról következett előadás.

A délután folyamán kisebb csoportokban olyan kérdésekre keresték közösen a válaszokat, mint a jelenlegi ökológiai vetőmag adatbázis használatának és használhatóságának javítása; a legfontosabb növényfajták teljesítményének/tulajdonságainak ökológiai gazdálkodásban való rendszeres tesztelése; valamint a saját gazdaságban, saját felhasználásra termesztett vetőmagok minőségének javítása.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a megbeszélés rendkívül eredményes és előremutató volt, a közeljövőben szeretnénk tovább folytatni a kommunikációt még több érintett bevonásával. A nap végére számos ötlet és kisebb-nagyobb vállalás is született a hazai öko vetőmag ágazat fejlesztése érdekében (ilyen pl. az ökológiai kalászos fajtatesztek ÖMKi on-farm hálózaton belüli folytatása, a rendszeres információ-megosztás megszervezése az állami, piaci, nemesítő és kutató szektor között, szakmai napok megvalósítása, ökológiai vetőmag-szakértői csoport létrehozása).

(Forrás és fotó: ÖMKi)