Borkereskedelem a brexit után

Az Egyesült Királyság 2021. január 1-jétől elhagyta az Európai Uniót, amely azt jelenti, hogy az oda irányuló áruforgalom már nem minősül tagállami értékesítésnek, hanem exportálás lesz, illetve áru onnan történő beszerzése sem tagállami beszerzés a jövőben, hanem importálás. Ebből adódóan a múlthoz képest fontos változás, hogy mind behozatal, mind kivitel esetén az árukat, így a borokat is vámeljárás alá kell vonni.

Az Egyesült Királyságba történő exporttal kapcsolatban az alábbi információk és tapasztalatok ismeretesek:

1. A kivitel első lépése, hogy álljon rendelkezésre VPID/EORI szám. Ez azoknak az exportőröknek jelenthet gondot, akik korábban nem szállítottak EU-n kívülre (harmadik országba) árut.

Ha nincs EORI szám, akkor azt a NAV adóágától vagy a vámágától kell igényelni személyesen, vagy elektronikus úton. Ehhez az “egyszerűség” kedvéért különböző nyomtatványok állnak rendelkezésre, attól függően, hogy mikor kéri az érintett az azonosító számot, illetve, hogy egyéni vagy társas vállalkozóról van-e szó. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez az eljárás nehézséget okozhat. Az azonosító szám igazgatóságonként változó időintervallum alatt kerül kiadásra. Az azonnali kiadástól akár 40 napig is eltarthat a folyamat. Javaslatom, hogy akit foglalkoztat az export gondolata, az igényelje meg a számot előre, hogy ne az export vámkezelés előtt kelljen bajlódni vele.

Az EORI szám igényléséhez szükséges nyomtatványok az alábbi linken találhatók meg:

www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/eori_szam/EORI_szam20190311.html

2. Miután van EORI szám, következik a számla kiállítása az ügylet előtt, amely nélkülözhetetlen a kiviteli vámkezeléshez. A kiviteli vámkezeléshez árunyilatkozatot kell benyújtani a vámhatósághoz elektronikus formában. Ehhez javasoljuk egy vámügynök igénybevételét, aki megfelelő szakértelemmel, elektronikus programmal rendelkezik az okmány kitöltéséhez és vámhatósághoz történő beküldéséhez.

A szállítmányhoz szállítólevél és csomaglista kiállítása is szükséges.

3. Annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságban lévő vevőnek ne kelljen a bor után vámot fizetnie, szükséges a kiszállításra kerülő bor származását igazolni. Erre akkor kerülhet sor, ha a kiszállításra kerülő terméket Magyarországon /illetve az Európai Unió valamely más tagállamában/ állították elő.

Ebből értelemszerűen az következik, hogy NEM lehet származást igazolni például az argentin vagy chilei borok kiszállítása esetén.

A termék származásának az igazolásához arra van szükség, hogy az eladó az alábbi nyilatkozatot adja a szállítmányra vonatkozóan (tekintettel arra, hogy a szöveget a kihirdetett nemzetközi egyezmény tartalmazza, így azt változtatás nélkül kell megadni):

A nyilatkozat magyar nyelvű változata: SZÁRMAZÁSMEGJELÖLŐ NYILATKOZAT_HUN

A nyilatkozat angol nyelvű változata: SZÁRMAZÁSMEGJELÖLŐ NYILATKOZAT_ENG

A nyilatkozat kitöltésénél javasoljuk az alábbiakat figyelembe venni:

– Ahogy az a nyilatkozat szövegéből is kitűnik, a nyilatkozat egy meghatározott időszakra (12 hónapra) is adható, de inkább azt javasoljuk, hogy a félreértések elkerülése érdekében azt a konkrét kiszállítást azonosító számlára, vagy CMR-re vezessék rá. Ebben az esetben a nyilatkozat érvényességi időszakát üresen kell hagyni!

– Ha a kiszállított bor értéke a 6000 EUR összeget meghaladja, a származás csak akkor igazolható, ha az eladó Regisztrált Exportőrnek minősül. Annak érdekében, hogy a vámhatóság nyilvántartásba tudja venni azt az exportőrt, aki a kiszállított árujának az uniós származását igazolni szeretné, egy regisztrációs kérelmet kell a vámhatósághoz benyújtani.

A kérelem elektronikus formában és papír alapon is benyújtható.

Az elektronikus nyomtatvány a NAV honlapjáról tölthető le, megnevezése: NAV_V03 /ÁNYK nyomtatvány/, míg a papír alapú verziója az alábbi linken található: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/szarmazas/Tajekoztatas_RER.html

Felhívjuk mindenki figyelmét azokra a kötelezettségekre, amelyeket a kérelmet tartalmazó nyomtatványok előírnak a Regisztrált Exportőrök részére, és amelyeket folyamatosan be kell tartaniuk.

A kérelem alapján a vámhatóság a gazdálkodót nyilvántartásba veszi és egy regisztrációs számot ad ki a részére. Ezt a regisztrációs számot kell a zárójelben lévő – (az exportőr hivatkozási száma: … ) – részbe beírni.

Amennyiben a szállítmány értéke a 6000 EUR összeget nem haladja meg, a bor származása akkor is igazolható a fenti nyilatkozattal, ha az eladó nem Regisztrált Exportőr. Ebben az esetben a zárójeles rész nem kerül kitöltésre.

– Az áruk preferenciális származásához az „EU” megjelölést javasoljuk írni. (Azért nem HU a származási ország, mert az EU valamennyi tagállama vámuniót képez, így az áru származásánál is mint egységes területet kell figyelembe venni.)

4. Tekintettel arra, hogy az exportálásra általában az egyszerűsített adóraktárból kerül sor, ezért a szállítmányt e-TKO-nak is kísérnie kell az uniós határig (az export kiszállítás az egyszerűsített adóraktárból adófelfüggesztés mellett történik). Ez az okmányt a vámkezelési indítvány megtétele előtt kell a vámhatósághoz benyújtani.

Az elektronikusan kiállított e-TKO és a kiviteli vámkezelés vámokmánya az eljáró vámhatóságnál „összetalálkozik”, és így igazolják a jövedéki termék kiszállítását az EU területéről. Fontos tehát, hogy az okmányok precízen, egymással összhangban kerüljenek kiállításra. A bor kiléptetését az Unió határvámhivatalának kell visszaigazolnia mind a kiviteli vámokmány, mind az e-TKO esetében (sajnos ez nem mindig sikerül, ebben az esetben utólag kell igazolni a kiszállítást).

5. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése nemcsak azt vonta maga után, hogy az exportra kerülő árut Magyarországon vámkezelni kell, hanem természetesen azt is, hogy a terméket a rendeltetési helyén is vámeljárás alá kell vonni. Információink szerint az Egyesült Királyság az átmeneti nehézségek áthidalása érdekében a szabad forgalomba bocsátás elvégzésére moratóriumot hirdetett az év első felében. Javasoljuk, hogy ennek részleteiről az angol partnerük tájékozódjon a kinti hatóságoktól.

(Forrás: HNT)