Még egy hónapig lehet pályázni a külpiaci borpromóciós támogatásra

2020. április 1 és május 11. között lehet benyújtani a 3/2020 (II.28) AM rendelet alapján a harmadik országokba irányuló borpromóciós programokat a 2020-2023 támogatási időszakra az agrárminiszternek.

A támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amely az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek versenyképességének javítását, valamint bizonyos harmadik országokban történő megismertetését és promócióját célozza.

A támogatott célországok az alábbiak:

 • Amerikai Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Dél-Korea
 • Fülöp-szigetek
 • Indonézia
 • Japán
 • Kanada
 • Kína
 • Malajzia
 • Norvégia
 • Oroszország
 • Svájc
 • Szerbia
 • Szingapúr
 • Vietnám

Támogatásra az a kérelmező jogosult, amely rendelkezik az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott programjavaslattal.

Programjavaslatot

 • a hegyközségi tanács, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: hegyközségi törvény) 22. § (1) bekezdése szerinti esetben a hegyközség,
 • a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti két vagy több borászati termelő által alkotott társulás,
 • olyan szakmai szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a az előző pontban meghatározott termelő, vagy ilyen szervezetek társulásai,
 • a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti borászati termelő,
 • a fenti pontokban meghatározott borászati termelők vagy szervezetek társulásai nyújthatnak be.
 • A programok benyújtása 2020- április 1 és május 11. között lehetséges, postai úton az agárminiszter részére.

A támogatás mértéke a program elszámolható költségeinek 50%-a. Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 000 eurónak megfelelő forintösszeg, legfeljebb 750 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A program megvalósításához a borrégiók külpiaci promóciós tervet dolgoznak ki, amely a borrégió egyes földrajzi árujelzőire vonatkozik, és tartalmazhatja a kiemelt szőlőfajtákat is. A borpromóciós programban a kérelmezőnek be kell mutatnia, hogyan illeszkedik a programja az érintett borrégiós promóciós tervhez. A külpiaci promóciós terv földrajzi árujelzőnként, illetve fajtánként legalább az alábbi szempontokra vonatkozó információkat tartalmazza:

 1. elérni kívánt célok,
 2. a borrégióhoz kapcsolódó fő üzenetek,
 3. kötelező arculati elemek meghatározása,
 4. főbb akciók típusai és
 5. a közösségi arculati alapelemek vagy azok elkészítésére vonatkozó főbb szempontok.

A harmadik országba irányuló borpromóciós programok kidolgozásához szükséges formanyomtatványok, valamint a csatolandó dokumentumok listája, az arculati kézikönyv és a borrégiók külpiaci promóciós terve itt érhető el.

A vonatkozó rendelet itt érhető el.

(Forrás: NAK/ dr. Sidlovits Diána, fotó: HNT)