A Grand Tokajt ellenőrizte az ÁSZ

2012-2015 között nem volt megfelelő a Grand Tokaj Zrt. működésének szabályozottsága és vagyongazdálkodása a számvevők szerint, azonban a cég észrevételében jelezte, hogy intézkedett a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Grand Tokaj Zrt. 2012-2015. közötti évekre vonatkozó vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését.

A Grand Tokaj Zrt., amely a 2016-os névváltozást megelőzően Tokaj Kereskedőház Zrt. néven működött, 100 százalékos állami tulajdonban lévő egyszemélyes gazdasági társaság. Tevékenysége a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja zárt, történelmi borvidékén borkészítésre és értékesítésre, borkóstoltatásra, valamint szőlőalapanyag termelésére és felvásárlására épült.

A Grand Tokaj Zrt. vagyonkezelésében lévő földterületekre – amelyek fölött a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) gyakorolta – kötött vagyonkezelési szerződés nem biztosította az állami vagyonról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak maradéktalan betartását, mivel nem tartalmazta a vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékét.

A társaság vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályozása nem volt megfelelő, mivel a számviteli politika és az annak részeként elkészített szabályzatok – a pénzkezelési szabályzat kivételével -, valamint a számlarend nem felelt meg a számvitelről szóló törvény előírásainak.

A Grand Tokaj Zrt. bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor a vagyonelemek elszámolása nem volt szabályszerű. A társaság kialakította a saját vagyon értékének megőrzését, gyarapítását szolgáló, szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit, azonban tervezési tevékenysége nem volt szabályszerű, saját vagyonát nem az előírásoknak megfelelően tartotta nyilván.

Az ÁSZ jelentésében hat javaslatot fogalmazott meg a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatójának és két javaslatot az NFA elnökének, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

(Forrás: MTI)