Megkezdte munkáját a Szakmaközi Bormarketing Bizottság

A Szakmaközi Bormarketing Bizottság a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing járulékról szóló piacszervezési intézkedés határozata alapján jött létre.

Minden borászat, amely Magyarországon borászati terméket hoz forgalomba, köteles a forgalomba hozatalt megelőzően a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részére szakmaközi bormarketing járulékot fizetni. A szakmaközi bormarketing járulék és többletjárulék befizetéseket a HNT elkülönített számlákon kezeli. Ebből az Országos Bormarketing Alapba az OEM, OFJ és az FN borászati termékek esetében 98 százalékot, a Kulturált Borfogyasztást Népszerűsítő Alapba 2 százalékot a HNT elnökségének jóváhagyást követően utal át. A HNT a 2020. szeptember 8-i ülésén döntött a Bizottság létrehozásáról, tagjait a november 24-i tanácsülésen választotta meg.

A Szakmaközi Bormarketing Bizottság 5 tagú, elnökét a HNT Elnöksége választotta ki, két tagot delegált a HNT Tanácsülése, és szintén két tagot delegált a Szakmaközi Bizottság. Közülük egyről szavazhattak a tagok, a másik személyről a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége döntött. A Bizottság elnöke Légli Ottó, tagjai: Dr. Molnár Péter és Schmidt Győző – a HNT Elnökségének tagjai –, Figula Mihály a Magyar Bor Akadémia képviseletében, valamint Oláh László a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége képviseletében.

A Bizottság alakuló ülését online videokonferencia formájában tartotta meg decemberben, majd januárban megkezdődött a piacszervezési intézkedésben kijelölt konkrét feladatok meghatározása és a stratégiai tervezés. A rövid határidők miatt a munka a hatékonyság növelése érdekében heti ülések formájában folytatódik tovább.

A Bizottság tanácsadó testület, ezért döntéseket nem hoz. Első körben a határozatban foglaltak szerint a stratégiát készíti el.

Tudnivalók a pénzügyi hozzájárulásról

Az Agrárminiszter rendeletével január 1-jén hatályba lépett a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló szakmaközi piacszervezési intézkedés.

A rendelet meghatározza, hogy a szőlőből készült termékek közül a következők számítanak saját előállítású borászati terméknek: bor, likőrbor, pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor, szárított szőlőből készült bor, túlérett szőlőből készült bor és borecet.

A Magyarországon forgalomba hozó borászatnak, valamint az Európai Unió tagállamaiban és a harmadik országokban kiszerelt borászati termékek első magyarországi forgalmazójának szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulást kell fizetnie.

A járulék mértéke literenként 1 forint, melyet a „C” típusú származási bizonyítvány kikérését követő 8 napon belül kell kifizetni.

Hogyan kell megfizetni?

A HNT Titkársága hetenként lekéri a HEGYIR adatbázisból a hegybírók által az adott héten kiadott „C” típusú származási bizonyítványokat. Az így generált adatokból számviteli bizonyítványt állít ki, amelyet a hegybíró juttat el a borászat képviselője részére.

A számviteli bizonylaton szereplő összeget átutalással lehet kifizetni, illetve rövidesen bankkártyás fizetés is lehetővé válik.

Amennyiben a származási bizonyítványon szereplő bor mennyisége nem éri el a 10 hektolitert-t, azaz a fizetendő összeg az 1000 Forintot, úgy a számviteli bizonylat akkor kerül kiállításra, amikor az adott termelő által kikért származási bizonyítványok összes mennyisége meghaladja ezt az értéket.

Mire fordítják a befolyt összeget?

A HNT az Országos Bormarketing Stratégiában és Akciótervben meghatározott feladatok teljesítése érdekében Országos Bormarketing Alapot működtet, amelynek célja a nemzeti piacon, valamint az Európai Unió tagállamaiban és harmadik országokban folytatott promóciós tevékenységgel a magyar borászati termékek piaci helyzetének javítása, forgalmazásának elősegítése, fogyasztásának népszerűsítése.

Országos Bormarketing Alap: a nemzeti piacon, valamint az Európai Unió tagállamaiban és harmadik országokban folytatott promóciós tevékenységek, bormarketing aktivitások finanszírozása. A befolyt összeg 98 százaléka fordítható erre.

Kulturált Borfogyasztási Alap: a kulturált borfogyasztás és a borkultúra népszerűsítésére, amelyet a Wine in Moderation nemzetközi szervezet programjavaslatai alapján a Magyar Bor Akadémia szervez. A befolyt összeg 2 százaléka fordítható erre.

Mi történik, ha a szakmaközi bormarketing járulék nem kerül megfizetésre?

2021-ben, az új HEGYIR bevezetéséig a HNT Titkársága figyelemmel kíséri a hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítését és legalább 50.000 Ft hozzájárulás hátralék elérése esetén jelzi az illetékes hegybírónak és a forgalmazó borászatnak, hogy nem adható ki „C” típusú származási bizonyítvány a meg nem fizetett hozzájárulás kiegyenlítéséig.

A Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing járulékról szóló piacszervezési intézkedés elérhető a HNT honlapján: https://www.hnt.hu/wp-content/uploads/2021/01/9-1-2020-Bormarketing-j%c3%a1rul%c3%a9k-hat%c3%a1rozat.pdf

A Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 70/2020. (XII. 29.) AM rendelet elérhető az alábbi linken: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246674.417886